Díkčinění 2004

Hospodin podepírá všechny klesající
a všechny sehnuté napřimuje.
Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě
a ty jim v pravý čas dáváš pokrm,
otvíráš svou ruku
a ve své přízni sytíš vše, co žije.
Žalm 145

Neděle díkčinění

24. října 2004

Milé sestry, milí bratři, ve víře přijímáme všechno, co potřebujeme k životu, jako dobré dary od Boha. Tak přijímáme i letošní úrodu
na polích, v sadech a zahradách.
Samému Bohu
proto vzdáme díky a vyjádříme vděčnost
při bohoslužbách s vysluhováním svaté večeře Páně v neděli díkčinění.

Bystřice nad Pernštejnem 7.50
Nové Město na Moravě 9.00
DPS Nové Město na Moravě 10.45
Blažkov 14.00

PRAVIDELNÁ SBOROVÁ SHROMÁŽDĚNÍ 2004 ? 2005

NEDĚLE Bohoslužby 7.50 Bystřice každou neděli
Bohoslužby 9.00 Nové Město každou neděli
Bohoslužby 10.30 DPS, Žďár.ul. každou neděli
Bohoslužby 14.00 Blažkov 4. neděle v měsíci
Bohoslužby 14.00 Hotelovka By 1. neděle v měsíci
ÚTERÝ Kruh žen 19.30 Nové Město 2. úterý sudý měsíc
Střední generace 19.30 Nové Město 3. úterý v měsíci
Schůze staršovstva 18.00 Nové Město 4. úterý v měsíci
Schůze výboru kaz. st. 18.00 Bystřice 2. úterý sudý měsíc
STŘEDA Biblická hodina děti 13.30 Dol. Rožínka týdně
Biblická hodina dosp. 19.00 Divišov 1x za 14 dní
ČTVRTEK Setkávání maminek 9.00 Nové Město týdně
Biblická hodina děti 12.30 Bobrová týdně
Biblická hodina děti 15.00 Bystřice týdně
Biblická hodina dosp. 17.00 Bystřice týdně
Biblická hodina dosp. 18.30 Nové Město týdně
PÁTEK Biblická hodina děti 12.30 Křídla týdně
Biblická hodina děti 14.00 Nové Město týdně
Konfirmační cvičení 15.05 Nové Město týdně
Sdružení mládeže 18.30 Nové Město týdně
Učitelé nedělní školy 20.00 Nové Město po domluvě
SOBOTA Pěvecký sbor 14.00 Nové Město po domluvě

Od poloviny září probíhá oprava schodů a tarasu novoměstského kostela.

Taras tvoří nádherný vstupní prostor před vchodem do kostela. Jakési nádvoříčko před kostelem. Z různých vesnic, ulic, směrů se scházíme ke shromáždění. Vejdeme do parku, ať hlavní branou nebo kolem fary. A sejdeme se na kamenném nádvoříčku. Kolikrát už jsme na ně stoupli. A kolik nohou na ně vstoupilo za těch stošest let. Mnohé z Vás po nich nesli ke křtu. A po skončení shromáždění pak na těch kamenech stojíme, zdravíme se, jsme rádi jeden za druhého. A zase se rozejdeme.
Tento krásný prostor potřeboval opravu. Hluboké mezery a prohlubně pod jednotlivými kamennými plotnami dávaly tušit, že prostor není bezpečný. Bylo třeba se rozhodnout k opravě dříve, než dojde k úrazu.
Oprava se po měsíci chýlí ke konci. Bude stát 350.000 Kč. Polovinu této sumy nám dají město Nové Město na Moravě a náš stát. Děkujeme! Druhou polovinu této sumy musíme dát dohromady my. Staršovstvo proto vyhlásilo na tento účel sbírku darů.
Prosíme, pomozte, můžete-li, buďte štědří! Potřebujeme Vaše dary, abychom mohli proplatit faktury za vykonané práce.

V těchto dnech budou ochotní sestry a bratři vybírat letošní salární příspěvek. I jim, nebo kdykoli na faře, můžete odevzdat své příspěvky na opravu schodů. Salární příspěvek potřebujeme pro provoz sboru. Není možné z něj hradit mimořádné opravy.
Děkujeme!

Jan Teplý, kurátor Daniel Ženatý, farář