Svatodušní svátky, další shromáždění

Svatodušní svátky 2004

Spasitel Bůh na nás bohatě vylil svého Ducha skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele, abychom ospravedlněni jeho milostí měli podíl na věčném životě, k němuž se upíná naše naděje. Tit 3,6

Spasitel Bůh na nás bohatě vylil a vylévá svého Ducha. Tak on sám působí, že se přece jen objevuje touha rozumět jeden druhému. Vzniká schopnost si vzájemně naslouchat. Zrak se obnovuje a vidíme, co jsme neviděli. Ano. To vše se objevuje, vzniká, obnovuje. Z moci Ducha svatého se to děje.
Znamená to ovšem také, že to je vždy znovu zázrak, že si budeme rozumět, že si budeme naslouchat, že uvidíme, co jsme neviděli. Není to samo sebou. Je a bude to křehké, vždy nás to bude něco stát. O to větší je naše vděčnost, že sám Bůh nám v tom pomáhá. A bohatě na nás vylévá svého Ducha. Aby se to dařilo. Aby to vůbec bylo možné.

Nové Město na Moravě
20. 5. čtvrtek ? Nanebevstoupení 15.30 bohoslužby
30. 5. svatodušní neděle 9.00 bohoslužby, svatá večeře Páně
31. 5. pondělí svatodušní 9.00 bohoslužby

Bystřice nad Pernštejnem
20. 5. čtvrtek ? Nanebevstoupení 17.30 bohoslužby
30. 5. svatodušní neděle 7.50 bohoslužby, svatá večeře Páně
14.00 bohoslužby v Hotelovce
Blažkov
23. 5. neděle 14.00 bohoslužby
27. 6. neděle 14.00 bohoslužby
Seniorátní setkání mládeže ve Velkém Meziříčí, 21. ? 23. května 2004.
Seniorátní den dětí a rodiny v Horních Dubenkách, sobota 5. června 2004.
Výlet pro děti 5. 6. ? 6. 6., organizují bratři Vojtěch Hrouda a Zdeněk Slonek.
Rodinná neděle v Novém Městě na Moravě, neděle 20. 6. 2004. Pro celý novoměstský sbor, děti, rodiče, prarodiče, i ty, kdo jsou sami. Bohoslužby, hry, oběd, výlet do okolí Nového Města.
Autobus pro malé i velké odjede 8.10 z Bystřice od sborového domu, pojede přes Dolní Rožínku 8.20, Blažkov 8.25, Křídla 8.35 do Nového Města. Zpět odjede po stejné trase kolem 17.00 hod. Bohoslužby v Bystřici se 20. 6. konat budou!
Den upálení Mistra Jana Husa, úterý 6. července v 19.00 shromáždění v novoměstském kostele.
Konfirmační slavnost chystáme na neděli 19. září 2004.
Společné bohoslužby pro dospělé i děti se budou konat 20.6.; 5.9.; 17.10.; 21.11. 2004

Sborové shromáždění 14. března 2004 zvolilo nové staršovstvo na šestileté období. To na své prvé schůzi zvolilo kurátorem sboru bratra Jana Teplého, náměstky kurátora sestru Ludmilu Navrátilovou, bratry Zdeňka Andrejse, Oldřicha Bukáčka, Zdeňka Tatíčka.
Přejeme všem hodně sil. Děkujeme těm, kdo ve staršovstvu pracovali minulé období.

Na setkání s Vámi se těší

Hana Pfannová, farářka Daniel Ženatý, farář