Vyučování náboženství ve šk. roce 2015-2016

Milí rodiče,

děti můžete přihlásit na evangelické náboženství na základních školách v Novém Městě, Křídlech i v Bobrové. Děti si řeknou o přihlášku svému třídnímu učiteli a do pátku 11.9. mu ji vyplněnou a podepsanou rodiči přinesou. Přihlášky je možné si vzít i při bohoslužbách v Kostele ve věži.

V loňském školním roce se děti v Novém Městě scházely v presbyterně kostela v pátek - mladší od 14.00, starší od 15.00. V Křídlech se náboženství konalo v pátek od 12.45 ve škole. Rádi bychom tyto časy zachovali.

Pamatujte na to, prosím, při domlouvání dalších aktivit dětí!