Zprávy ze staršovstva 7.2.2018

 • Staršovstvo dále jednalo o možnostech využití sborového domu v Novém Městě. MUDr. E.Pelikánová, která byla přizvána jako host, seznámila staršovstvo se svým osobním návrhem rekonstrukce sborového domu na centrum Domácího hospicu Vysočina, při kterém by dům zůstal v majetku sboru a po rekonstrukci podle potřeb DHV by mu byl pronajímán. Správní rada DHV se však zatím k tomuto návrhu nevyjádřila. Staršovstvo proto hlasovalo o dosavadních variantách a rozhodlo, že předloží sborovému shromáždění návrh na prodej sborového domu. Zároveň předloží sborovému shromáždění i návrh na revokaci jeho minulého rozhodnutí o rekonstrukci na sociální bydlení z programu IROP, který kvůli zásadnímu nesouhlasu sousedů nebylo možné realizovat.
 • Staršovstvo souhlasilo s odkladem vystěhování p.Ježe, kterému byla doručena výpověď kvůli opakovanému neplacení nájemného, ze sborového domu do konce února. Pan Jež přislíbil dlužný nájem doplatit.
 • Staršovstvo vyjádřilo zájem o povolání vikáře Jana Lavického za druhého faráře novoměstského sboru a stanovilo délku povolání na 5 let. Rozhodnutí staršovstva sdělí br.Lavickému P.Hladík. Bratr vikář Lavický, který má více nabídek, přislíbil, že sdělí staršovstvu svoje rozhodnutí do konce března.
 • V.Hrouda, P.Hladík a V.Zikmund připravili plán na zajištění neděli v případě, že by byl sbor od podzimu administrován a po sdělení br. vikáře Lavického jej začnou případně realizovat.
 • Staršovstvo souhlasilo s realizací kovaného zábradlí na kůt novoměstského kostela podle cenové nabídky p.Tulise (12.120,-Kč).
 • P.Hladík představil staršovstvu přehled hospodaření za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018, který připravila hospodářská komise. Staršovstvo s nimi souhlasí a předloží je sborovému shromáždění.
 • Z.Šorm přivezl letáčky k samofinancování církve, který připravil pražský seniorát. Budou distribuovány členům sboru spolu s velikonočním sborovým dopisem.
 • Staršovstvo jednalo o koupi nového služebního automobilu. Podle cenových nabídek zvýšilo limit na koupi na 300.000,-Kč a rozhodlo se pro zakoupení ročního vozu Škoda Fabia kombi 1,2 TSi za cenu 270.000,-Kč. Nákupem byl pověřen V.Peňáz.
 • Z.Šorm upozornil zpracovatele posouzení nemovitostí sboru pro Jeronýmovu Jednotu na nutnost kontroly revizí, které jsou součástí dotazníku.
 • M.Dvořáková objednala podle rozhodnutí staršovstva zapůjčení výstavy „Reformace v Českých zemích“ na srpen tohoto roku.
 • Z.Šorm dojednal s M.Popelem úpravu sborových webových stránek a hlavičkových papírů podle nově přijatého loga ČCE a požádal, aby při tisku propagačních materiálů sboru bylo nové logo vždy použito.
 • Staršovstvo obdrželo žádost o odkoupení části pozemku 813/1 v Blažkově na stavbu rodinného domu a rozhodlo, že pozemek zatím prodávat nebude.
 • Z.Šorm tlumočil pozvánku na presbyterní konferenci 18.3. od 14.00 ve Velkém Meziříči, jejímž hostem bude synodní senior D.Ženatý a součástí bude instalace seniorátního faráře F.Boháče.
 • Staršovstvo stanovilo termín výročního sborového shromáždění na neděli 25.3. M.Dvořáková rozeslal žádost o zprávy o jednotlivých aktivitách sboru do 25.2. Na příští schůzi staršovstvo připraví návrh služeb a programu shromáždění.
 • Staršovstvo rozhodlo, že se sbor připojí v březnu k postní sbírce Diakonie na podporu pomoci, kterou Diakonie poskytuje v uprchlickém táboře Zátarí v Jordánsku.
 • Staršovstvo souhlasilo s uspořádáním zážitkové skupiny v rámci projektu Diakonie „Pečuj doma“ v presbyterně.
 • Z.Šorm upozornil presbytery na webový týdeníček „39plus1“, který církev zřídila u příležitosti oslav 100.výročí svého vzniku. Je na něj možno vstoupit na adrese www.39plus1.cz.