Zrušení bohoslužeb

Na základě vyhlášení nouzového stavu jsou v našem sboru až do odvolání zrušeny bohoslužby a další sborové akce. Ondřej Ruml - farář, Petr Hladík - kurátor.

Milé sestry a bratři v Kristu,

vzhledem k situaci a opatřením státu o omezení pohybu osob se bohoslužby a všechna shromáždění a setkání v novoměstském evangelickém sboru ruší až do odvolání. Výroční sborové shromáždění (plánované na neděli 29. března t.r.) se též přesouvá na pozdější termín, který bude včas na webových stránkách a formou dopisu a emailem sdělen členům sboru. Uvidíme, zda nouzová opatření ovlivní také slavení velikonočních svátků. Využijte tento zvláštní ba divný čas, kdy se musíme mnohého vzdát, nejen k obavám a sevření, ale také k prožití přítomné chvíle a soustředění se na to podstatné. Věříme, že to je k nalezení.
Na webových stránkách našeho sboru bude k dispozici od sobotního večera vždy zpracované kázání, které bude sloužit k domácí pobožnosti.
Díky technice lze také poslouchat kázání z některých sborů naší církve na internetu. Odkazy jsou k dispozici na e-cirkev.cz na tomto odkaze
V případě, že byste Vy sami, nebo někdo ve Vašem okolí potřeboval pomoci – s nákupem, či zajištěním něčeho dalšího – nebo si třeba jen popovídat, obraťte se na pracovníky sboru - faráře Ondřeje Rumla (na telefonu 566 616 244 či 776 309 166) nebo na pastorační pracovnici Martinu Dvořákovou (tel. 723 055 349), rádi se Vám pokusíme podle svých možností pomoci. Případ pohřbu je vyjmut z nařízení o zákazu shromažďování a bude možné jej vykonat (za jistých omezení).
Lze též využít služby města, které zřídilo pro tento účel linku na tel. 566 598 750, email ic@nmnm.cz nebo online chat na webu nmnm.cz v době od 9.00 do 16.00, nákup zajistí dobrovolníci. Prosíme o šíření těchto informací také ostatním členům sboru, kteří email nemají. A sledujte webové stránky sboru http://nove-mesto-na-morave.evangnet.cz/.
Připojujeme pastýřský list synodní rady a přejeme Vám boží ochranu a posilu v těchto těžkých chvílích.
Petr Hladík – kurátor
Martina Dvořáková – pastorační pracovnice
Ondřej Ruml – farář