Kázání

2.advent

  • Mt 24,42-51

Čtení:    1.Tesalonickým 5,1 – 11

Text:       Matouš 24,42 - 51

Bratři a sestry,

Otče náš VII.

  • Mt 6,13a

Čtení:   Mt 4,1 – 11 + Jk 1,2-4 + 12 – 14

Text: Matouš 6,13a –„ A neuveď nás v pokušení“

Tohle je, sestry a bratři, zvláštní prosba. Asi nejzáhadnější z celé modlitby Páně. Prosíme-li Boha, „neuveď nás v pokušení“, tak tím přece nepřímo připouštíme, že to dělá, že je to on, kdo nás do pokušení uvádí, kdo nás pokouší. Jaký by jinak mělo smysl ho prosit, aby to nedělal?

Stránky

Přihlásit se k odběru Kázání