Kázání

Kázání 5.7.2015; Jan Hus

  • Žd 13,7-8

Čtení: Jan 8,31 – 37 + Sk 5,21b – 32

Židům 13,7 - 8

Sestry a bratři,

                doufám, že neprohřeším proti evangelické tradici ani proti tomuto textu, když ho teď nebudu vykládat, ale přijmu ho tak, jak byl napsán – jako výzvu k připomenutí jednoho z těch, kdo slovo boží kázali a jehož život i smrt jsou dodnes výrazným svědectvím víry.

Stránky

Přihlásit se k odběru Kázání