Kázání

Kázání 5.7.2015; Jan Hus

  • Žd 13,7-8

Čtení: Jan 8,31 – 37 + Sk 5,21b – 32

Židům 13,7 - 8

Sestry a bratři,

                doufám, že neprohřeším proti evangelické tradici ani proti tomuto textu, když ho teď nebudu vykládat, ale přijmu ho tak, jak byl napsán – jako výzvu k připomenutí jednoho z těch, kdo slovo boží kázali a jehož život i smrt jsou dodnes výrazným svědectvím víry.

Rodinné bohoslužby 15.3.2015

  • Mk 9,33-37

Děcka, než si dneska budeme vyprávět, já bych od vás potřeboval s něčím pomoct. Já tu mám fotky různých lidí a potřeboval bych vybrat, kdo z nich je opravdu důležitý.

                Pokud nevíte, kdo na těch fotkách je, tak vám dospělí určitě poradí, napovědí. Ty opravdu důležité, budeme dávat na tabuli nahoru, ty méně důležité dolů.

  • A KDO Z NICH JE PODLE VÁS ÚPLNĚ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ?
  • A PROČ JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ?

Tak dobře – teď to máme pěkně rozdělené.

A ještě jsem se chtěl na něco zeptat:

Rodinné bohoslužby 18.1.2015

  • Mt 13,1-9 + 18-23

Já vám dneska musím, děcka, říct, co se mi stalo. Já si tyhle bohoslužby připravoval s jedním kolegou. Sedli jsme si ke stolu, vzali jsme si bible, že si ten příběh nejdřív společně přečteme.

On začíná tak, že jednou navečer si Ježíš vyšel k moři. Posadil se tam, jenomže v tu ránu se tam začali scházet lidi. Chtěli ho slyšet. A za chvíli jich byly takové davy, že si Ježíš musel vzít loďku a odplout kousek od břehu, aby ho ti lidé neušlapali a mohl jim vůbec něco říct.

kázání Vojtěch Hrouda - 4.1.2015

  • Ez 17,22-24

Bohoslužby, 4.1.2015, V. Hrouda

Čtení: Ez 16,1-6

Kázání: Ez 17,22-24                

Milé sestry, milí bratři,

některé vlaky mají svá jména. Do Mnichova se jezdívalo Albertem Einsteinem, do Vídně Bedřichem Smetanou, do Ostravy Petrem Bezručem, do Žiliny Leošem Janáčkem. Z detektivek je známý Orient Expres.

Část těchto spojů zanikla nebo byla přejmenována, část jich jezdí dodnes. Pokud vím, tak rychlík č. 843 Brno – Bohumín zatím jméno nemá. Navrhnu Českým drahám, aby jej nazvaly Ezechiel. To, co jsem v tomto vlaku zažil, je totiž ezechielovské.

Stránky

Přihlásit se k odběru Kázání