Kázání

Rodinné bohoslužby 15.3.2015

 • Mk 9,33-37

Děcka, než si dneska budeme vyprávět, já bych od vás potřeboval s něčím pomoct. Já tu mám fotky různých lidí a potřeboval bych vybrat, kdo z nich je opravdu důležitý.

                Pokud nevíte, kdo na těch fotkách je, tak vám dospělí určitě poradí, napovědí. Ty opravdu důležité, budeme dávat na tabuli nahoru, ty méně důležité dolů.

 • A KDO Z NICH JE PODLE VÁS ÚPLNĚ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ?
 • A PROČ JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ?

Tak dobře – teď to máme pěkně rozdělené.

A ještě jsem se chtěl na něco zeptat:

Rodinné bohoslužby 18.1.2015

 • Mt 13,1-9 + 18-23

Já vám dneska musím, děcka, říct, co se mi stalo. Já si tyhle bohoslužby připravoval s jedním kolegou. Sedli jsme si ke stolu, vzali jsme si bible, že si ten příběh nejdřív společně přečteme.

On začíná tak, že jednou navečer si Ježíš vyšel k moři. Posadil se tam, jenomže v tu ránu se tam začali scházet lidi. Chtěli ho slyšet. A za chvíli jich byly takové davy, že si Ježíš musel vzít loďku a odplout kousek od břehu, aby ho ti lidé neušlapali a mohl jim vůbec něco říct.

kázání Vojtěch Hrouda - 4.1.2015

 • Ez 17,22-24

Bohoslužby, 4.1.2015, V. Hrouda

Čtení: Ez 16,1-6

Kázání: Ez 17,22-24                

Milé sestry, milí bratři,

některé vlaky mají svá jména. Do Mnichova se jezdívalo Albertem Einsteinem, do Vídně Bedřichem Smetanou, do Ostravy Petrem Bezručem, do Žiliny Leošem Janáčkem. Z detektivek je známý Orient Expres.

Část těchto spojů zanikla nebo byla přejmenována, část jich jezdí dodnes. Pokud vím, tak rychlík č. 843 Brno – Bohumín zatím jméno nemá. Navrhnu Českým drahám, aby jej nazvaly Ezechiel. To, co jsem v tomto vlaku zažil, je totiž ezechielovské.

kázání Vojtěch Hrouda - 21.12.2014

 • Mi 5,1-4

Bohoslužby, 21. 12. 2014, V. Hrouda

Čtení: Mt 2,1-6

Kázání: Mi 5,1-4

                     

Milé sestry, milí bratři.

Dnes je čtvrtá neděle adventní. Končí čekání. Přichází Kristus. Přichází Beránek Boží, který snímá hřích světa. (J 1,29)

V kázání vyjdu z vidění proroka Micheáše, kterého přímo cituje evangelista Matouš ve vánoční pasáži svého evangelia (tu Matoušovu citaci jsme slyšeli v prvním čtení). Nyní přečtu Micheášův originál, pátá kapitola, verše 1-4:

Rodinné bohoslužby 19.10.2014

 • Mk 7,1-23

Děcka, já bych dneska potřeboval poradit.

 • PORADÍTE MI?
 • JAK BY SE MĚL ČLOVĚK OBLÉCT DO KOSTELA? CO BY SI MĚL VZÍT NA SEBE?
 • A MĚL BY SE TAKY UČESAT, NEBO NEVADÍ, KDYŽ BUDE MÍT VRABČÍ HNÍZDO NA HLAVĚ?
 • A CO RUCE? NEVADÍ, KDYŽ JE BUDE MÍT ŠPINAVÉ? NEBO BY SI JE MĚL UMÝT?

Vida, vy v tom máte úplně jasno. Tak mi pomůžete, jo? Já si s sebou vzal nějaké oblečení, tak mi to pomůžete rozhodnout, co se hodí do kostela a co ne:

Kázání 14.9.2014; Matouš 7,21 - 23

 • Mt 7,21-23

Čtení:                   Matouš 21,28 – 32

Sestry a bratři,

                naše společnost má mnoho nedostatků. Mnozí také lamentují nad tím, jak upadá osobní morálka. A někteří křesťané vidí základní předpoklad zlepšení v misii, v evangelizaci. Kdyby víc lidí vyznávalo Ježíše jako svého Pána, všechno by se zlepšilo, byli bychom božímu království blíž.

Kázání 3.8.2014

 • 13 - 14

Matouš 7,13 - 14

čtení: Skutky 9,1 - 19a

Sestry a bratři,

                Přemýšleli jste někdy nad tím, proč vlastně věříme? Co nám víra vlastně přináší? Jaká je její deviza? Proč by vůbec měla být pro někoho lákavá a žádoucí?

kázání 13.7.2014 - Vojtěch Hrouda

 • Lk 16,19-31

Bohoslužby, 13. 7. 2014, V. Hrouda

Čtení: Mt 22, 34-40

Kázání: Lk 16, 19-31

Milé sestry, milí bratři.

Jako základ pro kázání jsem vybral Lukášovo podobenství o boháči a Lazarovi (Lk 16, 19-31):

Byl jeden bohatý člověk, nádherně a vybraně se strojil a den co den skvěle hodoval. U vrat jeho domu lehával nějaký chudák, jménem Lazar, plný vředů, a toužil nasytit se aspoň tím, co spadlo ze stolu toho boháče; dokonce přibíhali psi a olizovali jeho vředy.

Stránky

Přihlásit se k odběru Kázání