Kázání

Vojtěch Hrouda - 24.11.2013

 • Jr 31, 31-34

Bohoslužby, 24. 11. 2013, V. Hrouda

Čtení: Ř 12,1-2

Kázání: Jr 31,31-34

Milé sestry, milí bratři.

Dnešní kázání bude mít dva zdroje. Biblickým zdrojem bude známý text z knihy Jeremjáš, který nyní přečtu (Jr 31,31-34).

Druhým zdrojem pro kázání je ženevský reformátor Jan Kalvín. Snad se tyto dva zdroje protnou a propojí k našemu užitku!  

´Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novou smlouvu´… to je Jeremiáš. Ta smlouva by nás mohla zajímat. Je to Boží smlouva!

Rodinné bohoslužby 17.11.2013 - dodatek k Desateru

 • Marek 10,17-27

Marek 10,17 - 27

Je to skvělé, bratři a sestry, když někdo touží být dobrý; když mu dojde, že život je něco víc než houska na krámě, kterou stačí zkonzumovat, že život je poslání a že k tomu, aby člověk opravdu byl, je třeba ten život, který za něco stojí, hledat, ptát se po něm a něco pro to také udělat. Jsme a můžeme být vděční za každého, kdo se ptá: „Co mám dělat, aby můj život za něco stál?“.

Kázání 3.11.2013 Petr Plaňanský

 • Matouš 25:31-46

Co jsme ochotni a co můžeme udělat?

První čtení: Matouš 25:31-46

Drazí bratři a sestry, pokoj Vám,

je pro mě ctí, že dnes s vámi mohu slavit společné bohoslužby zde, v Novém Městě na Moravě.

Před samotným kázáním musím zmínit, že se občas na něco v kázání ptám a často to nejsou pouhé řečnické otázky. Nelekněte se tedy, pokud se i na vás obrátím s nějakým dotazem a budu předpokládat, že budete reagovat.

kázání 27.10.2013 - Vojtěch Hrouda

 • Ko 3,15b

Bohoslužby, 27. 10. 2013, V. Hrouda

Čtení: Mt 15,10-20

Kázání: Ko 3, 15b

Milé sestry, milí bratři.

Dnes slavíme v našem sboru neděli Díkčinění. Proto bych chtěl kázání otevřít nějakým pěkným obrazem úrodnosti a úrody. Co třeba jabloňový strom… jabloň obsypaná jablky! Představte si teď jabloň na vaší zahradě nebo v sadu, kolem kterého chodíte.

Rodinné bohoslužby 20.10.2013 - Nesesmilníš

 • Ex 20,14
 • DĚCKA, MÁTE KAMARÁDY?
 • MÁTE NĚJAKÉHO OPRAVDU DOBRÉHO KAMARÁDA?
 • MÁTE TŘEBA NĚJAKÉ SPOLEČNÉ TAJEMSTVÍ (NĚCO, O ČEM VÍ JENOM ON A VY?) ? MÁTE TŘEBA TAJNOU SKRÝŠ? (POKLAD? TAJNÉ MÍSTO?)
 • ŘEKNETE TOMU KAMARÁDOVI TŘEBA TAKÉ NĚCO, CO BYSTE NIKOMU JINÉMU NEŘEKLI?
 • JE TO DOBRÉ MÍT TAKOVÉHO KAMARÁDA, KTERÉMU SE MŮŽETE SVĚŘIT A SDÍLET S NÍM SVÁ TAJEMSTVÍ?

kázání 13.10.2013; Žalm 10

čtení: Lukáš 18,1 - 8
Text: Žalm 10
Sestry a bratři,
kdo někdy nezažil křivdu? Kdo někdy nepocítil bezmoc a vztek tváří v tvář arogantní sebejistotě nějakého hulváta? Kdo se někdy vůči jeho neomalenosti necítil naprosto opuštěný a bezbranný? Kdo se někdy nerozčílil nad tím, jak se všehoschopným darebákům dobře daří, jak jim to vychází? A v kom z nás se také někdy neozve přání, aby na tu svoji zpupnost dojeli?

kázání 22.9.2013 -Vojtěch Hrouda

 • Ř 3,22b-24

Bohoslužby, 22. 9. 2013, V. Hrouda

Čtení: Mt 6,1-4

Kázání: Ř 3, 22b-24

Milé sestry, milí bratři.

Dnešní kázání bude o ráně, která se zanítila, a o masti, která ji vyhojí. Text, ze kterého vycházím, je zapsán v listu Římanům, ve třetí kapitole:

´Není totiž rozdílu: všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy; jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši.´

Dneska chci oslovit ty z nás, kdo se provinili. Přesněji… chci oslovit toho, kdo ví o své vině, kdo na ni myslí a trápí se tím.

kázání 18.8.2013 - Vojtěch Hrouda

 • J 8,1-11

Bohoslužby, 18. 8. 2013, V. Hrouda

Čtení: Zj 21, 1-4

Kázání: J 8, 1-11

Milé sestry, milí bratři,

´Slunce pravdy, milosti, ze tmy nás již vyprosti. Již smiluj se´… to jsme teď dozpívali. Text, na který budu kázat, snad na slova té písničky dobře navazuje. Je to známý oddíl, z Janova evangelia (přečíst Jan 8,1-11).

kázání 16.6.2013, rodinná neděle

- DĚCKA, TĚŠÍTE SE UŽ NA PRÁZDNINY?
- KAM SE CHYSTÁTE? KAM POJEDETE? VYDÁTE SE NA NĚJAKOU DLOUHOU CESTU?
- A CO VE ŠKOLE, DĚLÁTE TAM JEŠTĚ NĚCO, NEBO UŽ MÁTE ÚPLNÉ VOLNO?
- / A MĚLI JSTE TEĎ NĚJAKÉ PÍSEMKY? NĚJAKÉ OPAKOVÁNÍ?/
Vidíte, na to jsme tady v kostele zapomněli. Celý rok chodíte do nedělní školy a opakování ještě nebylo. Tak bychom si ho mohli dát dneska ? nějaký testík, nějakou písemku, opáčko. Dospělí ti to určitě znají, těm písemka vadit nebude, ti se přidají.
- JSTE PRO? DOSPĚLÍ JSOU PRO?

kázání 19.5.2013, rodinné bohoslužby, Svatodušní

- DĚCKA, MÁTE DOMA NĚJAKÉ POVINNOSTI? (vynášení odpadků, úklid hraček, luxování, mytí nádobí nebo vyklízení myčky, utírání prachu?)
- A JEŠTĚ NĚCO PO VÁS RODIČE CHTĚJÍ? ( úkoly do školy, cvičení na nástroje, omezují počítač, musíte chodit včas domů nebo včas spát; říkají, co si máte vzít na sebe?)
- DĚLÁTE TO VŠECHNO RÁDI? SAMI?
- ŠTVE VÁS TO?
- BYLI BYSTE RÁDI, KDYBYSTE SI UŽ MOHLI DĚLAT, CO BYSTE CHTĚLI?

kázání 9.6.2013 - Vojtěch Hrouda

 • Mt 9, 9-13

Bohoslužby, 9. 6. 2013, V. Hrouda

Čtení: Ž 23

Kázání: Mt 9, 9-13

Sestry a bratři,

dnes je druhá neděle po Trojici. Podle lekcionáře připadá na dnešní neděli text, ve kterém vystupuje celník Matouš, pozdější Ježíšův učedník. Tentýž Matouš sepsal jedno ze čtyř evangelií, které máme v Bibli. Takže Matouš píše ve svém podání evangelia sám o sobě, a to takto (Mt 9,9-13):

kázání 12.5.2013 - Markéta Slámová

 • Mk 10.17-22

kázání Mk 10.17-22
Zvláštní setkání. Kdybychom ty dva pozorovali z větší dálky a neslyšeli nic z toho, co si říkají, zdálo by se to setkání hrozně smutné. Za Ježíšem přiběhne člověk, dokonce před ním klečí a o něco ho prosí. Chvíli spolu ti dva mluví. Jenže nakonec ten člověk vstane, a se skloněnou hlavou odchází. Jako by byl odmítnut. Nevím, jak vám, ale mně ho je líto. Ten člověk smutně odchází pryč. Od Ježíše Krista. Spasitele světa. Dobrá, ten člověk byl zřejmě bohatý, ale že by tohle byl jeho konec? Podívejme se ale na to jejich setkání zblízka a pozorněji.

kázání 5.5.2013; Jan 6,22-33

Čtení: Jan 6,1 ? 21
Text: Jan 6,22 ? 33
Sestry a bratři,
tenhle rozhovor, pokud ho člověk čte v souvislosti ? a proto jsme si jí před chvílí připomněli ? může dokonale vyléčit každého, kdo si od zázraků a mimořádných událostí slibuje, že povedou k víře, že k ní někoho pohnou nebo přesvědčí.

kázání 28.4.2013 - Markéta Slámová

 • Mt 28

Milí rodičové Z. a P., milí kmotři, sestry a bratři,
křest si církev nevymyslela, ale křtem vlastně naplňujeme, co nám Ježíš Kristus svěřil: ?Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.? (Mt 28,18-20)

kázání 14.4.2013 - Vojtěch Hrouda

 • Gn 22,1-19

Bohoslužby, 14. 4. 2013, V. Hrouda

Čtení: Mt 6, 25-34

Kázání: Gn 22,1-19

Milé sestry, milí bratři,

je po Velikonocích. Kristus je živý – mezi námi, s námi a v nás. Prostřed nás, můžeme také říci. Smrt nad námi už nepanuje, nemůže nás ovládat, nemůže si s námi dělat, co chce! To je vzkříšení a veliká radost!

Právě do radosti chci zasadit kázání na text, který mě dlouhodobě přitahuje i děsí zároveň. To načasování má svůj význam, je záměrné, zkuste tuhle velikonoční souvislost také zachytit, i když o ní dále nebudu přímo mluvit.

kázání 7.4.2013; Římanům 6,3-11

čtení: Lukáš 24,36 ? 49
text: Římanům 6,3 - 11
Minulou neděli, jsme, sestry a bratři, měli možná trochu zmatek se změnou času. Ten zmatek by mohl pokračovat. V některých kalendářích byste totiž zjistili, že je dnes velikonoční neděle. A za týden znovu. A tak až do svatodušních svátků.
Za naši případnou nejistotu by ovšem nemohl popletený redaktor ani tiskařský šotek, nýbrž stará církevní tradice. A ta ne, že by neměla jasno o tom, kdy se co stalo, ale naopak ještě měla jasno o tom, co se vlastně stalo a co tomu také odpovídá.

rodinné bohoslužby, pondělí velikonoční 1.4.2013; Jan 20,1-18

/Vyprávění dětem s obrázky je na text: Jan 20,1-18/
Dneska jsem si zase něco přinesl. (pokladnička v tašce)
- ZKUSTE HÁDAT, CO TO JE? (napovím: Je to železné, plechové. Někdy to má zámek. Používali jste to možná na adventním trhu?)
- NA CO SE POUŽÍVÁ?
- NA CO BYSTE SI DO NÍ MOHLI STŘÁDAT?
Tak si představte, že si střádáte na ????????? Když něco dostanete, dáte si tu do té pokladničky. Plní se. Máte ji pěkně na stolku. A jednou přijdete ze školy a pokladnička je pryč.
- JAK BY VÁM ASI BYLO? (vztek, zklamání, smutek?)

Stránky

Přihlásit se k odběru Kázání