Nahý a vysílený král na podlaze

1 Sam 19

Tři části má další příběh z Davidova života.
První část. Skvělý Jonatan
Saul ? král, který odpadl od Boha.
David, tajně ustavený nový král. Žije na královském dvoře a vše se mu daří. Saul ho nenávidí.
Jonatan, královský syn, s Davidem jsou přátelé na život a na smrt.

Saul chce Davida zabít. Dokonce se o tom radí se svými služebníky i se svým synem.
Jonatan Davida varuje. Řekne mu, co se chystá, kdy a kde si má dávat pozor. A nejen varuje. Jde za otcem, králem Saulem. A přimlouvá se za Davida. Vždyť se proti tobě ničím neprovinil, všechny jeho činy jsou ti k užitku. Mluví, naléhá, rozmlouvá Saulovi jeho úmysly.
Jonatan jedná dobře. A je úspěšný. Saul přísahá při Hospodinu, že Davida nechá na živu.
Myšlenky se líhnou v chorých hlavách. A proti nim bojují stateční, tak jako Jonatan. Varují, přemlouvají, jednají. Jsou nenápadní. Možná nejsou slavní. Ale existují takoví. Jdou, navštěvují, zajímají se, ptají se, tvoří pokoj. Jsou blažení, Bohu se líbí.
Jak dlouho ovšem vydrží křehký smír? To je otázka. Někdy vydrží dlouho, jindy nevydrží nic.
Vypukla opět válka, David vytáhl do boje a Pelištejce drtivě porazil. A jeho úspěch připravil Saule o klid. Hněv, závist byly silnější. Nepoznával, že jde o úspěch jeho země, jeho vojska. Viděl úspěch Davidův a ne svůj.
A ten Duch, Duch Boží v něm zase způsobil zmatek. Byl příliš dobrý na rozkolísaného Saule. Příliš mocný a silný, a Saul nebyl schopen s ním dobře zacházet. A tak mu dobrý Boží duch byl ku škodě. Lomcoval s ním. Saul opět mrštil po Davidovi kopí ve chvíli, kdy mu David tišil nervy hrou na citaru. Už potřetí. Potřetí David uhnul. A v noci utekl.

Trochu odlehčení - možná nás napadne, no, Saul vrhá kopí po Davidovi ve chvíli, kdy David hraje na citaru, kdoví, jak ten David hrál. Ono takové neumělé zacházení s hubením nástrojem ukradlo nervy již mnoha rodičům. Mnozí by mohli vyprávět a možná cítí se Saulem tiché porozumění.

První část končí - pokus o obnovu dík Jonatanovu nasazení a jeho moudrosti. Obnovovat, smiřovat, přemlouvat druhé aby opustili od svých zlých úmyslů. Jonatan to uměl, možná proto, že měl rád Davida a věděl, že David má rád jeho. A přesto to bylo marné. Nebo to nebylo marné? Mohli bychom vůbec žít bez stálých pokusů o smír, bez těch kdo rozmlouvají druhým zlé věci, usilují o smír? Modlí se za pokoj a smíření mezi lidmi?

Druhá část. Otec a dcera.
Otec Saul, dcera Míkol, Davidova manželka. David prchá od Saula domů. Jeho žena Míkol vidí v noci Saulovu tajnou službu jak střeží dům. Spustila tajně svého muže z okna ven, aby mohl prchnout dřív, než jej přijdou zabít. Přišli, Míkol říká, že David je nemocen a v posteli, Do postele narafičila houni, aby to vypadalo jako Davidovy vlasy. Vojáci jdou zpět, vyřizují Saulovi že David je nemocen a v posteli. Rozzuřený Saul přikáže přinést postel i s Davidem, ukáže se že tam David není a Saul se osopil na svou dceru, že pomohla utéci jeho nepříteli. Míkol se vymlouvá, že ji David vyhrožoval že ji zabije, když ho nepustí. Ale v příběhu je ona aktivní, ona manžela Davida zachraňuje.

Saul teď poznává, že ani vlastní děti nejsou na jeho straně. Trpké poznání těch rodičů, kteří nejsou připraveni na to, že se jejich vlastní děti od nich jednou oddělí a přilnou ke svému partnerovi. Marný otcův pokus vyvolat zpět poslušnost dcery. Marný pokus oživit, co už nemůže fungovat. Už je to dospělá žena, má manžela, a ten má a musí mít přednost před otcem. Jistě, cti otce svého i matku svou, ale ctít neznamená dávat rodičům přednost před manželem či manželkou.
Zcela v souladu s Božím stvořením dává Míkol přednost manželovi před otcem. Pro Saule trpké, pro Míkol podtržená jednička.
Kolik bolesti vzniká tam, kde rodiče nechápou, že je to pro ně ta největší čest vychovat děti tak, že se jednou děti od rodičů oddělí a povedou zcela samostatný život?

Třetí část, marnost boje proti Božímu Duchu.
David odchází k Samuelovi. Samuel je autorita, prorok a kněz. Jemu říká vše, co se stalo. Spolu se odeberou do prorockého domu. Jaký to byl dům, nevíme. Bylo to místo, kde byl Duch boží, kde se dával prorokům poznat. Tajná služba hlásí Saulovi, David a Samuel jsou v Ráma v prorockém domě. A tu začíná Saulova další prohra. Pošle posly do Ráma, přiveďte mi ho. Poslové dorazí do Ráma, vstoupí do prorockého dmou, spatří sbor proroků, uprostřed Samuele. A duch Boží se sestoupil na vojáky a také oni upadli do prorockého vytržení.
Oznámili to Saulovi. Poslal další posly, ale také oni upadli do prorockého vytržení. Trochu jako ve filmu kdyby tisíc klarinetů. Kdo přejel určitou čáru, měl ze zbraně hudební nástroj. Tak i zde, kdo přešel práh prorockého domu, padl do Božích služeb.
Saul nechápe. Posílá třetí vojenský oddíl, aby mu přivedl Davida. I oni rozšíří řady prorockého sboru. Škoda, viďte, že jsme nemohli být u toho. To musela být věc.

Ale ještě to neskončilo. Sám Saul se vydá na cestu. Přišel do Ráma, ptal se na cestu, takže lid věděl, kam sám král jde, vstoupil do domu aby udělal pořádek, a i na něm spočinul Duch a on také upadl do prorockého vytržení. Čteme, že také on se vysvlékl ze svých šatů, také on, asi i ti před ním, padl na zem, celou noc a celý den proležel nahý. Byl na dně.

Saul byl na dně. Na podlaze. Neměl nic královského. Měl docela obyčejné vysílené unavené nahé tělo. Nešlo to dál. Ten kdosi nad ním byl silnější.

Asi jsme nezažili podobnou sílu prorockého ducha. Aspoň já ne. Ale, ale vlastně ano. Zažili. Možná bychom neřekli Ducha, možná bychom řekli sílu lásky, naděje, něčeho co patří Bohu a k Bohu.
Kolikrát jsme se dlouho na něco připravovali, odhodlaně někam vstupovali, řeč nacvičovali a pak nic. Nešlo to. Kolik dopisů začali psát, a pak je roztrhali a pak byli rádi, že jsme je roztrhali.
Kolikrát jsme se ujišťovali o tom, jak je ten druhý hrozný a nemožný a není s ním možná řeč, a v jeho blízkosti jsme se pak cítili dobře, vše co jsme v duchu budovali bylo najednou zbytečné a na nic.
Duch Boží je přítomen dnes stejně mocně jako tehdy. A někdy nedovolí, aby vyhrálo to, o čem jsme sice přesvědčeni, že to je dobré a správné. Ale ono je to z Božího pohledu úplně špatné.

Třikrát lidská snaha, která nevyjde.
Jonatanův pokus o smír
Saulova snaha přivést dceru k poslušnosti
Snaha vojáků a Saule přivést zpět Davida.

To je také naše existence. Marné pokusy. Některé jsou dobré a je třeba se o ně pokoušet stále znovu. Pokus o smír a pokoj. Jiné mohou být proti Bohu a jeho vůli a je nám vlastně ku prospěchu když se nezdaří.

Amen