Návštěva synodního seniora

Evangelický kostel v Novém Městě na Moravě
Neděle 16. listopadu 2003
9.00 bohoslužby, káže synodní senior Pavel Smetana
14.00 přednáška Pavla Smetany ? ?Vysluhování svaté večeře Páně dětem?
Srdečně zve staršovstvo sboru