Opravujeme schody a taras před kostelem

Od poloviny září probíhá oprava schodů a tarasu novoměstského kostela.

Taras tvoří nádherný vstupní prostor před vchodem do kostela. Jakési nádvoříčko před kostelem. Z různých vesnic, ulic, směrů se scházíme ke shromáždění. Vejdeme do parku, ať hlavní branou nebo kolem fary. A sejdeme se na kamenném nádvoříčku. Kolikrát už jsme na ně stoupli. A kolik nohou na ně vstoupilo za těch stošest let. Mnohé z Vás po nich nesli ke křtu. A po skončení shromáždění pak na těch kamenech stojíme, zdravíme se, jsme rádi jeden za druhého. A zase se rozejdeme.
Tento krásný prostor potřeboval opravu. Hluboké mezery a prohlubně pod jednotlivými kamennými plotnami dávaly tušit, že prostor není bezpečný. Bylo třeba se rozhodnout k opravě dříve, než dojde k úrazu.
Oprava se po měsíci chýlí ke konci. Bude stát 350.000 Kč. Polovinu této sumy nám dají město Nové Město na Moravě a náš stát. Děkujeme! Druhou polovinu této sumy musíme dát dohromady my. Staršovstvo proto vyhlásilo na tento účel sbírku darů.
Prosíme, pomozte, můžete-li, buďte štědří! Potřebujeme Vaše dary, abychom mohli proplatit faktury za vykonané práce.

V těchto dnech budou ochotní sestry a bratři vybírat letošní salární příspěvek. I jim, nebo kdykoli na faře, můžete odevzdat své příspěvky na opravu schodů. Salární příspěvek potřebujeme pro provoz sboru. Není možné z něj hradit mimořádné opravy.
Děkujeme!

Jan Teplý, kurátor
Daniel Ženatý, farář