výroční sborové shromáždění

25.3.2012 se koná v rámci bohoslužeb výroční sborové shromáždění. V NM v kostele a v Bystřici jsou k nahlédnutí seznamy voličů s hlasovným právem, prosím podívejte se do nich a pokud najdete nějakou nesrovnaslost, oznamte to některému z presbyterů. Také lze do 18.3. vhazovat do připravené krabice ve věži kostela v NM podněty pro výroční sborové shromáždění. Pouze jedno upozornění, na podnět se prosím čitelně podepište, protože na anonymní podněty nebude brán zřetel.