KALENDÁRIUM - listopad a prosinec 2012

14.11.
19:30 Kruh ? příprava na Adventní jarmark
DD Mitrov ? faráři: návštěva
18.11.
7.50 ? BY; 9.00 ? NM; rodinné bohoslužby
15:00 Rodinné odpoledne ? příprava adventní výzdoby oken
17.00 pěvecká a hudební skupina Kudykam (současná duchovní píseň); kostel NM
19.11.
17.00 Schůzka k prezentaci podaných projektových záměrů Sborového domu, presbyterna
20.11.
19.30 střední generace
21.11
NHS: 18.00 Kino NM ? Jazzová mše
23.11.
16:00 NM Zkouška orchestru
24.11.
10.00 - Bystřice zkouška vánoční hry
18.00 ? Bystřice - promítání dokumentu Bystřice
25.11.
Nabídky pomoci s Adventním jarmarkem + zájemci o účast v ?dětské tržnici? ? uzávěrka
28.11.
NM 18.00 ? staršovstvo
30.11.
16:00 NM zkouška orchestru
30.11.
17:00 výzdoba oken presbyterny
18:00 příprava výrobků na adventní jarmark
1.12.sobota
16:15 NM náměstí ? ?Rozsvícení Adventu?
2.12.1. neděle adventní
8:15 generálka ? orchestr
10.30 NM presbyterna ? vernisáž ?oken v presbyterně?
12:30 příprava adventního jarmarku
14.00 -17.00 adventní jarmark
4.12.úterý
20:00 náboženství pro dospělé
6.12.čtvrtek
17:00 NM kostel ? koncert ZUŠ
7.12.pátek
19:30 učitelé NŠ; fara NM
9.12. 2.neděle adventní
17:00 NM kostel ? NHS - koncert ?Hradišťan?
15.12. sobota
17:00 NM kostel ? koncert pěveckého sboru ?Svatopluk?
16.12. 3.neděle adventní
7.50 Bystřice - bohoslužby
9.00 NM - bohoslužby
16.30 NM - ekumenické bohoslužby - Evang. kostel
17.00 Rovné - bohoslužby s vánoční hrou
22.12. sobota
14.00 DD Mitrov, nešpor mládeže
23.12. 4.neděle adventní
7.50 Bystřice - bohoslužby s vánoční hrou
9.00 NM - bohoslužby
24.12. Štědrý den
14.00 Bystřice - vánoční nešpor
15.30 NM - dětská vánoční hra "Hej, narodilo se vám děcko!"
25.12. Boží hod
7.50 Bystřice - bohoslužby s VP
9.00 NM - bohoslužby s VP
26.12. Štěpán
9.00 NM - rodinné bohoslužby
10.45 Blažkov - bohoslužby s VP
30.12. neděle
7.50 Bystřice - bohoslužby - P. Gallus
9.00 Nové Město - bohoslužby - P. Gallus
1.1.2013 Nový rok
7.50 - Bystřice - bohoslužby s VP
9.00 - NM - bohoslužby s VP