Příspěvky z roku 2004

2020 (16) | 2019 (78) | 2018 (88) | 2017 (108) | 2016 (115) | 2015 (125) | 2014 (114) | 2013 (160) | 2012 (70) | 2011 (95) | 2010 (96) | 2009 (100) | 2008 (58) | 2007 (81) | 2006 (65) | 2005 (41) | 2004 (33) | 2003 (50) | 2002 (48)

Mt 2,10-11 Hýbat se, ptát se, klekat. Je to moc, nebo málo?

Narodil se někdo, kdo nabízí záchranu. Kvůli tomu jsme tady. Abychom tuto zprávu slyšeli. Svatý Bůh se rozhodl stát se člověkem. A žít jako my. Od narození až po smrt.
Smíme dnes slyšet tuto jasnou, nekomplikovanou zprávu: Bůh nabízí záchranu. Každému. Ať o Bohu víte nebo nevíte. Ať v něj věříte víc, nebo docela málo. Nebo vůbec. Ať jste v kostele pravidelně, nebo jenom občas.
Narodil se někdo, kdo nabízí záchranu. Umí to. Dokáže to. Je toho mocen, nás zachránit. Bůh stvořitel, Bůh jemuž není rovno, jehož není možné si ani představit. On zachraňuje člověka.

Mt 2,10-11 Hýbat se, ptát se, klekat. Je to moc, nebo málo?

Narodil se někdo, kdo nabízí záchranu. Kvůli tomu jsme tady. Abychom tuto zprávu slyšeli. Svatý Bůh se rozhodl stát se člověkem. A žít jako my. Od narození až po smrt.
Smíme dnes slyšet tuto jasnou, nekomplikovanou zprávu: Bůh nabízí záchranu. Každému. Ať o Bohu víte nebo nevíte. Ať v něj věříte víc, nebo docela málo. Nebo vůbec. Ať jste v kostele pravidelně, nebo jenom občas.
Narodil se někdo, kdo nabízí záchranu. Umí to. Dokáže to. Je toho mocen, nás zachránit. Bůh stvořitel, Bůh jemuž není rovno, jehož není možné si ani představit. On zachraňuje člověka.

Iz 35,3-5 Posilnit se a nebát se

Text: Iz 35,3 5:
Máte rádi, když vás někdo nabádá k odvaze? Ošijeme se. No, nevíme. Asi když se cítíme být na tom dobře, tak takovou výzvu považujeme za nadbytečnou. Vadí nám. Nejsem na to přece tak špatně aby mě někdo musel povzbuzovat.
Když ovšem na tom, nejsme dobře, když jsme všelijak vylekaní, a máme strach, pak je výzva na místě. Neuráží mou ješitnost, naopak, dychtivě ji přijímám jako projev přízně a důvěry.

Izaiáš nás nabádá nás k odvaze. Povzbuzuje. Nemusíme se proti tomu ježit, nemusíme startovat uraženou ješitnost, však že my to nějak zvládneme.

Advent a Vánoce

Advent a Vánoce 2004

Ale ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha: On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování. Epištola Titovi 3,4-5

Díkčinění 2004

Hospodin podepírá všechny klesající
a všechny sehnuté napřimuje.
Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě
a ty jim v pravý čas dáváš pokrm,
otvíráš svou ruku
a ve své přízni sytíš vše, co žije.
Žalm 145

Neděle díkčinění

24. října 2004

Díkčinění 2004

Hospodin podepírá všechny klesající
a všechny sehnuté napřimuje.
Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě
a ty jim v pravý čas dáváš pokrm,
otvíráš svou ruku
a ve své přízni sytíš vše, co žije.
Žalm 145

Neděle díkčinění

24. října 2004

Díkčinění 2004

Hospodin podepírá všechny klesající
a všechny sehnuté napřimuje.
Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě
a ty jim v pravý čas dáváš pokrm,
otvíráš svou ruku
a ve své přízni sytíš vše, co žije.
Žalm 145

Neděle díkčinění

24. října 2004

Ř 8,5-6 Tělo je dobré a zákon taky, ale...

Kristův kříž. Kristovo vzkříšení. Něco se stalo. Bůh něco učinil na tomto světě. Pro člověka a jeho záchranu.
Ale. Jak to udělat, aby to jen tak nezůstalo nepovšimnuto ležet? Jak to udělat, aby se to Boží dostalo ke každému z nás? A nejen ke každému, ale také do každého z nás? Jak se přihodí, že to, co se stalo kdysi v Jeruzalémě, obživne, začne dýchat v mně, ve vás, tady v Bystřici a Novém Městě? V nás, lidech takových jací jsme? Dobrých, špatných, veselých i sklíčených?

Ř 6,23 Jsi spokojen? Co si to dovoluješ!?

Prožíváme krásné letní dny. Nádherná příroda, mnohá setkání, děti na táborech, dovolené. Voňavé večery, posezení s přáteli. Je dobré připomenout krásné věci na tomto světě. To neznamená, že přehlížíme ty nedobré. Je nám jasné, že zároveň co se díváme na zlaté lány obilí, kus dál v nemocnici leží člověk, je mu horko a neví, co bude dál.

Ř 5,5 Svatodušní

Každý z nás se stává dějištěm Božího jednání.
Bůh jednal a jedná po celém světě. Kdysi v Egyptě vysvobodil svůj lid z otroctví. Z Babylona vrátil zpět ztracené. V Jeruzalémě obětoval jediného syna, tamtéž jej vzkřísil z mrtvých. A jednal a jedná dál, i když se to už do žádné Bible nevejde. Pořád žije, pořád jedná, stále přichází za lidmi, je s lidmi. Kolik příběhů, velkých, které jsou v čítankách či katechismech, i malých, na než se jednou zapomene. Pořád něco činí. Po celé zemi jednal a jedná. Ba dokonce i na nebi je Pánem.

Stránky