Příspěvky z roku 2006

2020 (16) | 2019 (78) | 2018 (88) | 2017 (108) | 2016 (115) | 2015 (125) | 2014 (114) | 2013 (160) | 2012 (70) | 2011 (95) | 2010 (96) | 2009 (100) | 2008 (58) | 2007 (81) | 2006 (65) | 2005 (41) | 2004 (33) | 2003 (50) | 2002 (48)

kázání,3.12.2006, Ž 39,5-8 + 1.Kor 15,19

čtení: Kazatel 7,1 - 14
text: Žalm 39,5 ? 8 + 1.Kor 15,19
Sestry a bratři,
když jsem přemýšlel nad tématem Novoměstských hudebních slavností a tedy i dnešního kázání, vybavila se mi situace z doby, kdy jsem učil na gymnáziu. Měl jsem tehdy se studenty mluvit o smrti. Abych je do přemýšlení o ní uvedl, požádal jsem je, aby řekli první, co je bezprostředně napadne, když uslyší slovo ?smrt?. Jejich reakce byly rozmanité: pohřeb, nehoda, strach, maminka, válka, neštěstí, tma, samota, bolest, ticho, nic?

kázání 26.11.2006, Mt 25.1-13, poslední neděle církevního roku

čtení Zj 3.1-6 + kázání Mt 25.1-13
Pět družiček pošetilých, pět rozumných.
Sestry a bratři, taky se vám po přečtení tohoto textu chce udělat mezi lidmi dělicí čáru? Pět rozumných ? to jsou ti dobří pro Boží království, pět pošetilých ? to jsou ti neschopní, co to nezvládli. Tolik bych chtěla vědět, kdo patří na hostinu a kdo zůstane venku za dveřmi a bude mu tak svatební radost odepřená. A možná také vy.

Novoměstské hudební slavnosti 1.-3.12.2006

Farní sbor ČCE v Novém Městě na Moravě
vás srdečně zve na
Novoměstské hudební slavnosti s tématem
"Poslední věci člověka - o smrti i o naději"
od pátku 1.12. do neděle 3.12.2006
Program:
1.12. od 18.00 - Jaroslav Hutka a Radim Hladík: "Hádala se duše s tělem" - moravské balady
2.12. od 18.00 - Ritornello: "Tanec smrti aneb laškovná Makabrika"
3.12.
9.00 bohoslužby
14.00 vánoční bazar - výtěžek je určen k podpoře projektu "Adopce na dálku"

kázání bratra faráře Christopha Zügela z Betzingen, 29. 10. 2006

1. čtení Mk 2.1-12 + text kázání Jak 5.13-16
Milí v Kristu sourozenci v Novém Městě na Moravě, zdravím vás srdečně zde ve vaší modlitebně a raduji se z toho, že jsem po několika letech se svou rodinou zase u vás. Náš betzingenský sbor vás srdečně zdraví. Někteří z vás byli loni v říjnu při bohoslužbách s biskupem Huberem v Betzingen. Z toho jsme měli velkou radost. Od té doby se mnoho událo u vás i u nás. Zpráva o smrti několika členů vašeho sboru nás velmi zasáhla. V myšlenkách a modlitbách jsme byli s vámi.

kázání 17. 9. 2006, Sk 2, rodinná neděle

1. čtení J 16.4b-15, text Sk 2
povídání s dětmi: Ahoj děti, víte, co je to posměch, výsměch? Zažili jste, když se někdo posmíval třeba spolužákovi nebo vám?
Dneska si o takových posměváčcích povíme? To dnešní povídání je pokračováním toho, o čem jste mluvili v nedělní škole minule?- kdo z vás tu byl minule ? přihlašte se, nestyďte se? A pamatujete si, o čem jste si povídaly? ? vytáhnu Matěje.. O jednom Matějovi.* Ten byl losem vybrán, aby se stal dvanáctým apoštolem *?

kázání 10. 9. 2006, Sd 3.7-11

1. čtení Sd 2.18-3.11, text Sd 3.7-11
Milí v Kristu sourozenci,
ke knize Soudců se příliš často naše pozornost neobrací. Vypráví totiž o době plné neklidu, o válkách, o době, kdy se Izrael zabydluje v zaslíbené zemi. A o střetech, ke kterým dochází s tamním obyvatelstvem. Nejde jen o uhájení země. Jde o to, zda Izrael dokáže uprostřed většiny pohanského obyvatelstva Palestiny uhájit svou výlučnost, onen Bohem daný úkol: Budete mi lid zvláštní, národ svatý. Izrael by si měl navzdory tlakům zvenčí i pochybnostem uvnitř udržet svou jinakost.

Sborový dopis o hospodaření

Bratři a sestry,
tentokrát se na vás neobracíme v souvislosti s žádným svátkem naší víry. Téma dopisu ovšem součástí víry je. Křesťanství nestaví do protikladu duši a tělo, věci duchovní a věci hmotné. Naopak vyznáváme Boha Stvořitele, který v Ježíši Kristu přijal lidský, pozemský život za svůj. Věříme nejen krásným duchovním ideálům, věříme ve vtělení božího slova a Ducha do našeho všednodenního života. Proto apoštol Jakub ve svém listě připomíná, že víra, která se neprojevuje praktickou hmotnou odpovědností, je jen ďábelskou iluzí.

Stránky