Příspěvky z roku 2007

2020 (16) | 2019 (78) | 2018 (88) | 2017 (108) | 2016 (115) | 2015 (125) | 2014 (114) | 2013 (160) | 2012 (70) | 2011 (95) | 2010 (96) | 2009 (100) | 2008 (58) | 2007 (81) | 2006 (65) | 2005 (41) | 2004 (33) | 2003 (50) | 2002 (48)

rosinné bohoslužby - na Štěpána

- JAKÝ JSTE MĚLY ŠTĚDRÝ DEN, DĚTI?
- MĚLY JSTE RADOST?
- A VÍTE, PROČ VŮBEC TEN ŠTĚDRÝ DEN MÁME?
Ano ? díky Pánu Bohu, díky Ježíšovi, díky jeho narození. O tom jsem vám chtěl vyprávět. Jenže se mi ty obrázky, co jsem si připravil, nějak rozsypaly a přeházely. Tak mi budete muset pomoct dát to dohromady, aby to šlo pěkně po pořádku.
Já je dám všechny na tabuli a budeme společně vybírat, jo? Nejdřív si je pořádně prohlédněte:
- NEPOSTRÁCEL JSEM NĚCO? NESCHÁZÍ TAM NĚCO Z TOHO VÁNOČNÍHO BIBLICKÉHO VYPRÁVĚNÍ? JE TAM VŠECHNO?

ŠIKULKA ? VESELÁ VÝTVARNÁ DÍLNA PRO MALÉ DĚTI

Kdy: Každý sudý čtvrtek od 9.00 do 10.30 h Kde: V presbyterně Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Novém Městě na Moravě Na co se můžete těšit: 10. 1. Novoroční proutek (Přineste si barevné odstřižky látek a nůžky.) 24. 1. Masky a škrabošky (Přineste si kloboukovou gumičku a špičaté nůžky.) 7. 2. Hrátky s těstovinami (Přineste si různé druhy těstovin.) 21. 2. Zvířátka z papírových roliček (Přineste si roličky od toaletního papíru a nůžky.) 6. 3. Tiskátka (Přineste si omyté brambory.) 20. 3. Veselá vajíčka

ŠIKULKA ? VESELÁ VÝTVARNÁ DÍLNA PRO MALÉ DĚTI

Kdy: Každý sudý čtvrtek od 9.00 do 10.30 h Kde: V presbyterně Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Novém Městě na Moravě Na co se můžete těšit: 10. 1. Novoroční proutek (Přineste si barevné odstřižky látek a nůžky.) 24. 1. Masky a škrabošky (Přineste si kloboukovou gumičku a špičaté nůžky.) 7. 2. Hrátky s těstovinami (Přineste si různé druhy těstovin.) 21. 2. Zvířátka z papírových roliček (Přineste si roličky od toaletního papíru a nůžky.) 6. 3. Tiskátka (Přineste si omyté brambory.) 20. 3. Veselá vajíčka

kázání 9.12, Genesis 28

Genesis 28
Sestry a bratři,
minulou neděli jsme vstoupili do adventu výzvou proroka, hlasem volajícího: ?Připravte na poušti cestu Hospodinu! Vyrovnejte na pustině silnici pro našeho Boha!? Říkal jsem, že víc než o idealistickou výzvu k nápravě, jde v ní o důvěru, která nechá Boha vstoupit právě do svých propadů, do temných a pustých zákoutí svých životů, která bývají důsledkem cesty ke spáse v naší režii. Namísto jejich ukrývaní nebo zkrášlování, zpřístupněte je Bohu, vybízí prorok.

kázání 2.12.2007, Izajáš 40,3 - 5

čtení: Izajáš 35,1 ? 10
text: Izajáš 40,3-5
Bratři a sestry,
Lidská mysl je natolik svobodná a sebevědomá, že se může od Boha naprosto emancipovat. Naše svoboda je tak veliká, že si můžeme žít naprosto po svém, úplně bez Boha. Jde to. Tahle možnost tady je. Nikdo nám ji nebere. Ani Bůh ne.
Nežijeme v božím nápravně-výchovném zařízení, kde by byla ? byť v našem zájmu ? svoboda omezena; kde by nebylo možné odejít, utéct, vzbouřit se, ignorovat vedení nebo udělat něco proti jeho vůli. Chceme-li to udělat, nikdo nás nezastaví.

ADVENT A VÁNOCE 2007

SBOROVÝ DOPIS FS ČCE
V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ
ADVENT A VÁNOCE 2007
I vzejde proutek z pařezu Jišajova
a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce.
Iz 11.1
Byla to docela známá i slavná královská dynastie. Kdysi. Ne dokonalá, ne největší, ale vědělo se o ní. Její historii zdobila jména jako Saul, David, Šalamoun, Ása či Jóšafat?

kázání 28.10.2007, Miki Erdinger

1. čtení Ex 16.4-27, text Ž 145.15-16
Milí bratři a milé sestry,
Chci Tě vyvyšovat Bože můj a králi. Těmito slovy začíná náš Žalm. V hebrejštině je nazván slovem T-HILLA, což znamená Chvála. Žalm, který je posledním z mnoha žalmů připisovaných Davidovi. Žalm, který je plný radosti, naděje, slávy Hospodinovy a vzývání jeho jména. Žalm, který chválí. David je plný radosti a může se až přetrhnout v oslavě a v chválení Hospodina svého Boha.

Vánoční bazar 2.12. ve 14.00

O první adventní neděli, 2.prosince se bude v našem kostele již tradičně konat adventní koncert v rámci programu Novoměstských hudebních slavností. Před koncertem (od 14 do 16 hodin) i po něm (cca od 17 do 18 hodin) chceme v presbyterně opět uspořádat již třetí dobročinný ?vánoční bazar?. Budeme při něm prodávat různé vánoční drobnosti (dekorace, svícny, vánoční přání a jmenovky, dobroty, výtvory klientů Diakonie Soběslav a novoměstského centra Zdislava a také výrobky z dalekých zemí prostřednictvím organizace Jeden svět).

Andělé v presbyterně

Blíží se Advent a Vánoce. Letos bychom chtěli na oknech presbyterny přivítat ANDĚLY, malované podle předloh z originálních dětských kreseb (ne podle šablon). Budeme rádi, když se do příprav zapojíte !

? Je třeba vyrobit s dětmi předlohy (tedy anděly v různých podobách) ? stačí nebarevné obrázky, pouze s jasnými obrysy, kreslené na běžný papír tužkou, pastelkou nebo fixem. Mohou to být i obrázky nejmenších dětí, betlém bude krásný, když bude pestrý. Velikost obrázků může být různá. Kresby můžete průběžně doručovat ke mně na faru, nejpozději do čtvrtka 22. listopadu.

Novoměstské hudební slavnosti 2007

?Hlas volající?
je mottem Novoměstských hudebních slavností 2007, na které vás všechny zve občanské sdružení Maneor. Těší nás aktivní spolupráce zástupců novoměstského evangelického sboru, která je nám povzbuzením do další práce. Slavnosti se konají první adventní víkend a připraveny jsou i opět tři koncertní večery. Máte-li chuť naše společné dílo podpořit, přijměte naše pozvání a šiřte tuto informaci dál.
Tomáš Blažek

Pátek 30.11. od 18:00 hodin

Q VOX mužské vokální kvarteto
?Duchovní koncert (spirituály)?

ČCE Rolničce

i v roce 2007 pořádá Diakonie ČCE -středisko Rolnička v Soběslavi adventní benefiční kampaň ČCErolniČCE, V rámci této kampaně každoročně nabízí ke koupi výrobky, které se nějakým způsobem váží k Vánocům a na jejichž výrobě se podíleli zaměstnanci chráněné dílny a klienti střediska.

Stránky