Příspěvky z roku 2007

2020 (16) | 2019 (78) | 2018 (88) | 2017 (108) | 2016 (115) | 2015 (125) | 2014 (114) | 2013 (160) | 2012 (70) | 2011 (95) | 2010 (96) | 2009 (100) | 2008 (58) | 2007 (81) | 2006 (65) | 2005 (41) | 2004 (33) | 2003 (50) | 2002 (48)

kázání 21.10.2007, rodinné bohoslužby

vyprávění
Ahoj děti, znáte nějaké hrdiny? (třeba Supermana nebo Harry Pottera?). Dneska si povíme o dvou obyčejných ženách. Bible o nich vypráví, že jsou hrdinkami.
Ale nejdřív se vás zeptám: Chtěly byste mít místo pana prezidenta paní prezidentku? (ne ? a představte si, že v Izraeli soudila také žena. Ano ? a představte si, že už v Izraeli měli taky soudkyni. Měli i spoustu soudců a mezi nimi také soudkyni Deboru)

Drakiáda

Zveme vás na "Drakiádu" na Rokytně. Bude se konat v neděli 21.10. odpoledne na Rokytně. Autobus z autobusového nádraží v Novém Městě odjíždí ve 13.25 a staví i u železniční zastávky. Bude tam teplý čaj. Draky si vezměte s sebou. Vedoucím je Zdeněk Slonek

kázání 16.9.2007, rodinné bohoslužby

čtení Gn 28,10-19 Jitka Bukáčková, Matěj Šorm
vyprávění
Ahoj děti, už jste někdy viděli provazový žebřík? Jestli ano, pamatujete si, kde musí být přivázán nebo ukotven? (dole, nebo nahoře?) A víte, kdy se většinou používá? - třeba když se někdo zraní a potřebuje zachránit, nebo je vydán moři napospas? většinou v případě ohrožení?Něco podobného se stalo Jákobovi, který lhal tátovi a přelstil bratra a myslel si, že už nemá šanci se k nim vrátit.

kázání - rodinné bohoslužby; 2.9.2007 - Abraham

- JAKÉ JSTE MĚLI PRÁZDNINY?
- UŽILI JSTE SI SLUNÍČKA? BYLO VÁM NĚKDY VEDRO?
- BYLI JSTE NĚKDY Z TOHO VEDRA CELÍ UONDANÍ?
- CHTĚLO BY SE VÁM JÍT V TAKOVÉM VEDRU NA VÝLET? TŘEBA NA NĚJAKEJ DLOUHEJ VÝLET?
- A CO KDYBY VÁM RODIČE SLÍBILI, ŽE NA KONCI TOHO VÝLETU BUDE NĚCO KRÁSNÉHO? NEBO, ŽE KDYŽ TO CELÉ VYDRŽÍTE, TAK VÁM NAKONEC KOUPÍ ZMRZLINU?
- VYDRŽÍTE TO? I KDYŽ TO BUDE HODNĚ DLOUHÉ?
- NESTALO SE VÁM NĚKDY, ŽE JSTE SI SEDLI A ŽE UŽ DÁL PROSTĚ NEPŮJDETE?

Festival v Křídlech

21. a 22.9. se v koná festival ?Křídla 2007?, na kterém zahraje několik skupin a vystoupí několik osobností, které mají vztah k našemu sboru. Podrobný program najdete ve vývěskách klubu Středozemě a na webových stránkách tohoto klubu.

Konfirmandům ročníku 2007 / 2009 a jejich rodičům

Milí konfirmandi, vážení rodiče,

zahajujeme novou přípravu ke konfirmaci. Kofirmační příprava bude dvouletá a budeme se při ní vzdělávat a hovořit o bibli, o víře v Boha, o církvi a našem sboru i o tom, zda a jak to všechno patří k našemu životu. Bude tu jistě prostor i pro vaše otázky.

Tuto pozvánku posílám vám všem, jejichž věk podle kartotéky odpovídá konfirmaci. Zpravidla bývají konfirmovány děti z osmých a devátých tříd. Podle vašeho uvážení je možné konfirmaci o rok odložit.

Přihlášky na náboženství 2007/2008

Přihlášky na náboženství
Jako minulý rok probíhá přihlašování na náboženství v Novém Městě a okolí ( Křídla, Bobrová ) na školách! Děti si měly u svých třídních učitelů/ učitelek vyzvednout v prvním týdnu přihlášku a vyplněnou ji doručit do zítřka ? pondělí 10.září ? do školy. Termín hodiny náboženství ? pokud to bude možné ? bude stanoven tak, aby nekolidoval s mimoškolními aktivitami dětí. Prosím, připomeňte dětem přihlášky, aby je včas odevzdaly ve škole. Bez vaší spolupráce a pomoci je velice těžké vyučování náboženství zorganizovat.

Seniorátní setkání všech generací, Sněžné 15.9.2007

SENIORÁTNÍ SETKÁNÍ VŠECH GENERACÍ
Horáckého seniorátu
Sněžné, 15. září 2007
PROGRAM:
9.00 příjezd, prezence, občerstvení
9.30 zahájení v kostele (Michal Vogl)
10.00 Odpovědnost křesťanů za životní prostředí - přednáška (Hana Librová); pro děti předškolní (Hana Raková); (do 12.00) mladší školní - vycházka na Blatiny (Br. Kálef); starší školní - Ekologická stopa (Ilona Mužátková)
11.00 diskuse v plénu
11.15 diskuse ve skupinách (ve škole)
mládež seniorátní porada mládeže s volbou SOMu (v kostele)

Návštěva z Peregu Mare

První víkend v srpnu nás navštíví přátelé z českého sboru v rumunském Peregu Mare.
V sobotu odpoledne ( od 13.00 ) pojedeme společně na výlet do okolí ( přihlásit se je možné v kostele v N.Městě ) a večer jsou všichni zváni na setkání při ohni na zahradě u kostela v Novém Městě.
V neděli po bohoslužbách posedíme společně u kávy a v 11.00 půjdeme na prohlídku Nového Města včetně návštěvy muzea.

Návštěva z Peregu Mare

První víkend v srpnu nás navštíví přátelé z českého sboru v rumunském Peregu Mare.
V sobotu odpoledne ( od 13.00 ) pojedeme společně na výlet do okolí ( přihlásit se je možné v kostele v N.Městě ) a večer jsou všichni zváni na setkání při ohni na zahradě u kostela v Novém Městě.
V neděli po bohoslužbách posedíme společně u kávy a v 11.00 půjdeme na prohlídku Nového Města včetně návštěvy muzea.

Návštěva z Peregu Mare

O prvním srpnovém víkendu k nám přijedou přátelé z českého sboru v Rumunském Peregu Mare.
V sobotu odpoledne ( od 13.00 ) s nimi pojedeme na výlet do okolí ( přihlásit se je možné v kostele ) a večer zveme na společné setkání u ohně na zahradě u kostela.
V neděli po bohoslužbách posedíme společně u kávy a v 11.00 půjdeme na obhlídku Nového Města včetně prohlídky muzea.

kázání 22.7.2007, Genesis 24,1 - 9

čtení: Marek 10,23 - 31
text: Genesis 24,1 ? 9
Abraham byl stařec pokročilého věku. Jaké to je, to ví velká část z vás, bratři a sestry, daleko lépe než já. Člověk pozoruje, jak to, co dříve mohl, už nezvládá. O slovo se hlásí ubývající síly ? jak fyzické, tak duševní. A každou chvíli se ozve nějaká bolest. Správu toho, čím jste celí život vládli, co jste vytvořili, pomalu předáváte do rukou někoho druhého. Čím dál tím častěji si člověk musí nechat posloužit. Snadné to rozhodně není.

Stránky