Příspěvky z roku 2007

2020 (16) | 2019 (78) | 2018 (88) | 2017 (108) | 2016 (115) | 2015 (125) | 2014 (114) | 2013 (160) | 2012 (70) | 2011 (95) | 2010 (96) | 2009 (100) | 2008 (58) | 2007 (81) | 2006 (65) | 2005 (41) | 2004 (33) | 2003 (50) | 2002 (48)

kázání 10.6.2007, Genesis 21,8 - 21

Čtení: Jan 8,31 ? 51
text: Genesis 21,8 ? 21
?Bůh mi dopřál, že se mohu smát?, s tím jsme ? bratři a sestry - naposledy opustili Abrahamovský seriál. Vděčný úžas nad boží věrností, která dává život i navzdory našim skeptickým úsměškům, je zdrojem veselí. Boží sliby nejsou chyby a my se proto můžeme smát ? i sami sobě a svým přemoudřelým úsudkům. Nečekaně narozený Izák ? Smíšek potvrzuje, že je Bůh věrný i chybujícím a pochybujícím. A to se pak člověk smíchu nemusí bát.

kázání 13. 5. 2007, Lk 6.47-49

čtení list Jakubův 1.12-15+19-25
Sestry a bratři, život je tak trochu jako stavba domu. Je to dřina. A my jsme stavitelé, kteří mají před sebou nelehký úkol. Postavit dům, který má dobrý základ. Čím pevnější základ, tím odolnější bude dům proti bouři a větru, proti krupobití i povodni.

kázání 22.4.2007, ke dni země

1. čtení Ř 1.18-25 + Ex 20.1-6; kázání Jr 8.4-7+10-12 a o falešných prorocích čteme ještě ve 14.14-16
Prorok Jeremjáš nemá lehký úkol. Je poslán k lidu, aby tlumočil Hospodinovo slovo soudu. Malé
území mezi Babylónií a Egyptem, které obýváte, do kterého jste se narodili, zanikne. Judské království
skončí a budete odvlečeni do zajetí. To kvůli nevěrnosti Hospodinu, svému Bohu a z ní vyplývajícímu
modlářství. Boží lid se přestává vztahovat k Bohu, vnitřně se odděluje a spoléhá na lidské jistoty.

kázání - rodinné bohoslužby,křest; Sk 20,17 - 38

- DĚCKA, ZNÁTE POHÁDKU O TŘECH KŮZLÁTKÁCH?
- A O BUDULÍNKOVI TAKY ZNÁTE,
- ČÍM JSOU SI TY POHÁDKY PODOBNÉ? V obou zůstane někdo sám doma a jde o to, jestli v důvěře zvládne nástrahy, které ta samota přináší.
- BYLY JSTE UŽ VY NĚKDY SAMI DOMA? TŘEBA, KDYŽ RODIČE MUSELI PŘES DEN, NEBO VEČER NĚKAM ODEJÍT?
- ŘÍKAJÍ VÁM TAKY RODIČE NĚCO NEŽ ODCHÁZEJÍ? CO?
- PROČ TO ASI ŘÍKAJÍ? Mají vás rádi. Bojí se, aby se vám něco nestalo.
- A BOJÍTE SE VY, KDYŽ JSTE SAMI DOMA?
- A BÁLI JSTE SE TAKY O RODIČE, KDYŽ NĚKAM ŠLI?

kázání 25.3.2007, Genesis 20,1-18

čtení: Matouš 5.3 - 16
text: Genesis 20,1 ? 18
Sestry a bratři,
jsou zkušenosti, které dovedou člověka připravit o důvěru, které dovedou zasít do srdce skepsi. Jsou zklamání, která se na vás podepíšou. Jestliže všechno vaše odvážné úsilí vyjde na prázdno a i to, čeho jste dosáhli, se nakonec obrátí proti vám, je to pro důvěru pořádná rána.
Jaký div, že Abraham podlehl rezignaci a s žádnou bázní boží ve světě, kde žil, už nepočítal.

kázání 18. 3. 2007

čtení Ef 6.10-17 + povídání Sk 19.23-40
Ahoj děti, VÍTE CO JE TO DAV ? DAV LIDÍ? A KDE SE S NÍM MŮŽEME SETKAT .. TŘEBA KDYŽ VE VELKÉM MĚSTĚ SPĚCHAJÍ LIDÉ DO PRÁCE A Z PRÁCE, NEBO TŘEBA KDYŽ NĚKOMU (MATOUŠOVI) HODNĚ LIDÍ FANDILO NA LYŽAŘSKÝCH ZÁVODECH, NA FOTBALE NEBO NA HOKEJI, NEBO KDYŽ PŘIJEDE NĚJAKÝ ZNÁMÝ ZPĚVÁK?A JAKÉ TO JE, KDYŽ SE ČLOVĚK OCTNE TŘEBA MEZI TĚMI KDO FANDÍ A NĚCO VOLAJÍ, STALO SE VÁM TO NĚKDY??JE TO PŘÍJEMNÉ? A MŮŽETE MÍT V DAVU ODLIŠNÝ NÁZOR? MYSLÍTE, ŽE BY VÁS NĚKDO SLYŠEL A ŽE KDYBY SE VÁM NELÍBILO, CO DAV VOLÁ A KAM JDE, MOHLI BYSTE SAMI ZASÁHNOUT?

Stránky