Příspěvky z roku 2008

2020 (16) | 2019 (78) | 2018 (88) | 2017 (108) | 2016 (115) | 2015 (125) | 2014 (114) | 2013 (160) | 2012 (70) | 2011 (95) | 2010 (96) | 2009 (100) | 2008 (58) | 2007 (81) | 2006 (65) | 2005 (41) | 2004 (33) | 2003 (50) | 2002 (48)

kázání - Rovné 21.12.2008 - vánoční bohoslužby

PRŮVOD MUDRCŮ - III.
Já jsem velkej mág a ze srdce mi radost tryská
a my kapacity zvěstujeme vám: ...

...Já jenom zíral! A my o nic méně!
Když nás uvítal Spasitel na seně.
I v tom hnoji láskou svojí Pán Bůh lidi provází.
Nevyhne se, s námi nese všechnu tíhu nesnází .

...Jé, to je krása! My se z ní těšíme!
Mé srdce jásá! Boží lásku ctíme.
Moc člověka ta vyleká, a zbožnost nahání strach.
Do deprese světlo vnese Bůh věrný i v temnotách.

kázání, Boží hod 2008; Lukáš 2,8-14

čtení: Jan 1,1-5 + 9-14
text: Lukáš 2,8-14
Sestry a bratři, přátelé,
sešli jsme se tu dnes, abychom společně oslavili vánoce, abychom jako ti pastýři znovu slyšeli ten vzkaz o radosti pro každého, a tohle poselství aby v nás opravdu zarezonovalo ? rozezvučelo naše životy spontánní chválou a svobodnou vděčností.
?Nebojte se!?, tak zní to první vánoční Boží slovo.

kázání - 14.12.2008, Lukáš 1,25-38

Čtení: Soudců 6,11-16 + Lukáš 10,29-37
text: Lukáš 1,25 ? 38
Sestry a bratři,
Slavíme advent. Jsme uprostřed času příchodu, uprostřed období, které klade důraz na to, že čas není jen kolovrátek, který mele věčně dokola to, co už tu dávno bylo, nýbrž že je těhotný novými událostmi, že je v naději dobrými věcmi.
Co to ale vlastně znamená? Co to obnáší ? žít tento čas, vyhlížet, připravit se, očekávat?
Zkusme se ve svém hledání inspirovat tím vyprávěním o navštívení dívky Marie.

Hvězdy v oknech

*HVĚZDY V OKNECH *

Také v letošním adventním čase chceme ozdobit okna presbyterny.
Tentokrát využijeme skládané papírové hvězdy, které vznikly při
setkáních "Kruhu".

*VERNISÁŽ*

"hvězd v oknech" se bude konat

*o první neděli adventní, 30.listopadu po bohoslužbách. *

Společný zpěv doprovodí příležitostný "dětský" orchestr.

Budeme rádi, když vernisáž svou přítomností podpoříte !

rodinné bohoslužby 19.10.2008; 1.Korintským 11,27-33

Děcka dneska začneme od obrázku ( jedení beránka ).
- POZNÁTE, CO NA NĚM JE?
- KDY TAKHLE IZRAELCI JEDLI BERÁNKA?
- PROČ HO TAK JEDLI?
- A CO PŘI TOM JEŠTĚ DĚLALI?
- PROČ NATÍRALI VEŘEJE DVEŘÍ JEHO KRVÍ?
Poslední noc před vysvobozením z egyptského otroctví. Farao je nechtěl pustit. Spoléhal na svoje božstva. Ty tehdy představovali všichni prvorození. Aby Bůh ukázal jejich bezmoc, měli tu noc právě všichni prvorození zemřít.

Biblické hodiny s hostem

Zveme Vás na biblické hodiny s hostem:
v persbyterně evangelického kostela v Novém Městě
16.10. - 18.30 - Hana Najbrtová: Z historie "Křesťanské služby"
23.10. - 18.30 - RnDr. Vojtěch Hrouda: Práce nemocničního kaplana v nemocnici v Novém Městě.

kázání - 12.10.2008, Genesis 41,14-45

Genesis 41,14 - 45
Sestry a bratři,
Probíral jsem doposud příběhy praotců víry ? Abrahama, Izáka, Jákoba ? kapitolu za kapitolou, epizodu za epizodou, tak jak jdou v bibli za sebou. Skoro dva roky. Myslím, že to má dobrý smysl. Člověk se díky tomu dostane i k místům, které by normálně přeskočil, k tématům, které by si sám nevybral. Někdy nad nimi nevěřícně kroutíte hlavou: ?Teda co tohle v bibli dělá?? Ale postupně zjišťujete, že právě v nich je její hloubka, že právě to jsou perly, které ji odlišují od laciných příruček na šťastný život.

Fotografování při oslavách

Pozvánka na oslavy 110.výročí postavení kostela již na stránkách je. Kromě avizovaného programu vznikl ještě jeden nápad: Součástí oslav bude také výstava fotografií z historie sboru a kostela, která bude umístěna v zadní části kostela. Mezi fotografiemi ve sborovém archivu je také několik, kdy se při různých příležitostech fotilo před kostelem celé shromáždění. Chtěli bychom do této řady přispět. Prosím tedy, abyste po bohoslužbách 28.9. počítali s tím, že vyjdeme před kostel a uděláme společnou fotografii sboru. Nerozcházejte se tedy hned a vydržte, aby nás mohl fotograf shromáždit.

Seniorátní setkání všech generací, H.Krupá 20.9.2008

V sobotu 20.září se bude v Horní Krupé konat seniorátní setkání všech generací s tématem
?Evangelická identita aneb rodinné stříbro?. Hlavním přednášejícím bude odborný asistent katedry Starého zákona na evangelické fakultě UK Petr Sláma, Th.D. Podrobný program ( opravdu bohatý a pro všechny generace ) najdete na samostatném plakátku. Jeďte, vezměte s sebou děti, pozvěte přátele. Z Krupé nás prosí, abychom jim do 14.9. dali vědět, kolik nás pojede, kvůli občerstvení. V kostele proto budou o nedělích 7. a 14.9 archy, na které se zapište, abychom jejich prosbu mohli splnit.

Stránky