Příspěvky z roku 2011

2019 (1) | 2018 (94) | 2017 (108) | 2016 (115) | 2015 (125) | 2014 (114) | 2013 (162) | 2012 (70) | 2011 (95) | 2010 (96) | 2009 (100) | 2008 (58) | 2007 (81) | 2006 (65) | 2005 (41) | 2004 (33) | 2003 (50) | 2002 (48)

Pomozte s přípravou adventního jarmarku

Co by bylo třeba ?
- přijďte společně vyrábět (rukodělný Kruh 11.10. a 8.11.)
- připravte sami doma své vlastní rukodělné výrobky, které můžete věnovat do prodeje
- přineste do neděle 6.11. do kuchyňky za presbyternou menší skleničky zavařenin, případně prázdné malé skleničky s víčkem a dobroty, kterými je můžeme naplnit (sušené houby a bylinky, ovocné křížaly, apod.).

Společný víkend konfirmandů

Konfirmandi z našeho sboru společně s konfirmandy ze sborů V Jihlavě, Sázavě a Daňkovicích pojedou 21.-23.10 na víkendové soustředění. Ubytováni budou tentokrát na ekologické farmě ve Věcově a v rámci programu navštíví Terapeutickou komunitu Sejřek, která v rámci Kolpingova díla poskytuje léčebné programy osobám závislým na nealkoholových drogách. Bližší informace dostanou konfirmandi včas na konfirmačním cvičení.

kázání 2.10.2011; Matouš 13,24-30

Čtení: Žalm 37,1 ? 9
text: Matouš 13,24 ? 30
Bratři a sestry,
takhle se se světem setkáváme. Že ve světě, v naší společnosti, v naší církvi a třeba i ve sboru není jenom všechno dobré, to není třeba nijak dokazovat ani rozvádět. To každý vidí. Je to zkrátka takový mix, takové zaplevelené pole, které má k ideálu hodně daleko. Vedle dobrého úsilí bují i neřád. Snad každé dobré dílo je tím poznamenáno. Na začátku bývá dobrý vklad, ale časem se ukáže, že je tu při díle ještě něco jiného, špatného, co tu evidentně nemá co dělat.

kázání 18.9.2011; Lukáš 26 - 56; rodinné bohoslužby

Děcka, já tu mám dneska s sebou dva kolegy. Podívejte: (postavy Lukáše a Bohouše od Dity) ? Dita Šimková mi je vyrobila.
- VÍTE KDO TO JE? Lukáš + Theofil-Bohumil-Bohouš
- PAMATUJETE SI, KDO TI DVA BYLI A CO DĚLALI?
Lukáš byl asi doktor, byl věřící ? křesťan a Bohouš byl jeho přítel. I jeho vyprávění o Ježíši Kristu zaujalo, leccos o něm už slyšel, dokonce asi chodil na něco jako náboženství nebo do nedělní školy. Ale měl v tom trochu zmatek. A tak se Lukáš rozhodl, že mu ten Ježíšův příběh napíše, aby pořádně poznal, kdo Ježíš je a kým je pro nás.

Konfirmační cvičení 2011/2012

Konfirmandi, kteří již mají rok přípravy za sebou, se v tomto školním roce poprvé sejdou v pondělí 12. září v 14.45 hodin v presbyterně v N. Městě. Na schůzce se domluvíme, zda i v tomto školním roce je tento čas vyhovující. Chtěli bychom také v rámci spolupráce konfirmandů ze čtyř sborů společně navštívit Evangelický sjezd mládeže, který se koná 30.9.-2.10. v Jihlavě. Rezervujte si čas a podrobnější informace si řekneme právě na té první schůzce. S dalším společným víkendem můžete počítat 21.-23.10.2011.

Seniorátní setkání všech generací v Moravči 18.9.2011

Téma setkání je "Doba je jiná...a co my?" Program je dobrý a rozmanitý. Doporučujeme všem: Jeďte! Kdo se chcete zúčastnit, zapište se do archů v Novém Městě v kostele a v Bystřici do 11.9. Budeme objednávat pro společnou dopravu malý autobus. Na archu vyznačte, zda o místo v něm máte zájem. Zájemci budou zařazeni podle pořadí. Odjezd bude v 7.30 od Kulturního domu v Novém Městě.

Konfirmační cvičení 2011/2012

Konfirmandi, kteří již mají rok přípravy za sebou, se v tomto školním roce poprvé sejdou v pondělí 12. září v 14.45 hodin v presbyterně v N. Městě. Na schůzce se domluvíme, zda i v tomto školním roce je tento čas vyhovující. Chtěli bychom také v rámci spolupráce konfirmandů ze čtyř sborů společně navštívit Evangelický sjezd mládeže, který se koná 30.9.-2.10. v Jihlavě. Rezervujte si čas a podrobnější informace si řekneme právě na té první schůzce. S dalším společným víkendem můžete počítat 21.-23.10.2011.

kázání 14.8.2011; Matouš 18,10-17

čtení: Ezechiel 33,7 - 16
text: Matouš 18,10 - 17
Sestry a bratři,
Instituční církev, její jednotlivé sbory a představitelé - to bývá pro lidi často pohoršení. Ježíš Kristus, evangelium lásky, víra - to ano, to berou, to je zaujme nebo stále drží. Ale církevní instituce, konkrétní viditelný sbor má k tomu ideálu vždycky hodně daleko. S tím lidé většinou nechtějí nic mít, to se jim prostě nerýmuje dohromady. A není divu. Na každém lidském společenství se toho najde dost, co pohorší a odradí.

Stránky