Příspěvky z roku 2011

2019 (1) | 2018 (94) | 2017 (108) | 2016 (115) | 2015 (125) | 2014 (114) | 2013 (162) | 2012 (70) | 2011 (95) | 2010 (96) | 2009 (100) | 2008 (58) | 2007 (81) | 2006 (65) | 2005 (41) | 2004 (33) | 2003 (50) | 2002 (48)

Seznámení s rodinou Sa Baw

V neděli 22.5.2011 jste po bohoslužbách srdečně zváni na posezení a bližší seznámení s rodinou barmských uprchlíků Sa Baw, kteří bydlí v Novém Městě. Přítomna tomuto setkání bude také pani Sabe A. Soe z Barmského centra, která bude tlumočit.

rodinné bohoslužby 20.3.2011; Jeremjáš 37-38

- DĚCKA VZPOMENETE SI, ČÍM JSME PŘI MINULÝCH RODINNÝCH BOHOSLUŽBÁCH KONČILI VYPRÁVĚNÍ? (CO JSTE TU NAKONEC UKAZOVALY OSTATNÍM?)
Komiksovými bublinami. Dneska jimi naopak začneme. Pojďte je zase ostatním ukázat. Přečtěte je a zvedněte nad hlavu:
- Když zazvoní.
- Když máte vlivné rodiče.
- Když začne hořet škola.
- Když si ředitel zrovna zavolá učitele.
- Když dostanete špatnou známku.
- Když vám ostatní budou napovídat.
- Když umíte všechno okecat.
- CO MYSLÍTE, ČEHO SE TY BUBLINY TÝKAJÍ?

kázání 6.2.2010 - Debora Rumlová

Kázání 6.2. 2011
Základem dnešního kázání je text z Mt 14, 22-33 verš:
Hned na to přiměl Ježíš učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než propustí zástupy. Když je propustil, vystoupil na horu, aby se o samotě modlil. Když nastal večer, byl tam sám. Loď byla daleko od země a vlny ji zmáhaly, protože vítr vál proti ní. K ránu šel k nim kráčeje po moři. Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, vyděsili se, že je to přízrak, a křičeli strachem. Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim: ?Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!?

Stránky