Příspěvky z roku 2011

2019 (1) | 2018 (94) | 2017 (108) | 2016 (115) | 2015 (125) | 2014 (114) | 2013 (162) | 2012 (70) | 2011 (95) | 2010 (96) | 2009 (100) | 2008 (58) | 2007 (81) | 2006 (65) | 2005 (41) | 2004 (33) | 2003 (50) | 2002 (48)

kázání 16.1.2011 - Debora Rumlová

Kázání: Základem dnešního kázání je celý příběh z 19. kapitoly 1. knihy Královské. Já přečtu jen verše 11 a 12: Hospodin řekl: Vyjdi a postav se na hoře před Hospodinem. A hle Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem veliký a silný vítr rozervávající hory a tříštící skály, ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl.

Prosba o spolupráci

Prosíme Vás o pomoc při opravě zpěvníků. Pokud někdo při bohoslužbách v kostele v NM zjistíte, že zpěvník, ze kterého zpíváte, je rozpadlý nebo chybí stránky, vložte jej, i s obalem, do připravené krabice vzadu. My jej vyměníme nebo opravíme. Děkujeme.

Prosba o spolupráci

Prosíme Vás o pomoc při opravě zpěvníků. Pokud někdo při bohoslužbách v kostele v NM zjistíte, že zpěvník, ze kterého zpíváte, je rozpadlý nebo chybí stránky, vložte jej, i s obalem, do připravené krabice vzadu. My jej vyměníme nebo opravíme. Děkujeme.

kázání 9.1.2011; Lukáš 19,1-10

čtení: Izajáš 58,1 - 12
text: Lukáš 19,1 - 10
Bratři a sestry,
boháči jsou asi vždycky trochu podezřelí. Alespoň pro nás v Čechách - a pro Lukáše, který psal tohle evangelium, taky. Bohatství a spravedlnost - to mu nešlo dohromady. V církvi se to také tak vžilo. Chudoba je ctnost. Navíc, když je ten pracháč výběrčí daní, státní úředník, a to státu, který stále vnímáme jako cizí - židé ho tehdy ani jinak vnímat nemohli, neboť jim vládli Římané - pak si nejspíš dovedete představit, co si asi tak mohli o Zacheovi v Jerichu myslet.

kázání 1.1.2011 - Debora Rumlová

Kázání: Základem dnešního kázání je text z evangelia podle Matouše 7, 13-14:
?Vejděte těsnou branou: prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby, a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.?
Jsou před námi dvě cesty. Můžeme si vybrat, kterou se dáme. Ale jaký je mezi nimi rozdíl, je snad ta jedna krásná a plná radosti a ta druhá jen samý trn a bolest? Je ta jedna snazší než ta druhá? Jde se po jedné lépe než po druhé? Nebo jak to je, proč si mám vybrat? Jaký je mezi těmi cestami rozdíl?

Rodinné odpoledne 16.1.2011

Srdečně Vás zveme na rodinné odpoledne 16.1. v 15.00 hodin do presbyterny, tentokrát bude hrát pan Jan Hrubec divadlo o narození Ježíše. Rodiče prosíme, aby přinesli něco na zub. Po divadle bude ještě hry a můžeme společně posedět v presbyterně. Těšíme se na Vás.

kázání 9.1.2011; Lukáš 19,1-10

Lukáš 19,1 - 10
Bratři a sestry,
boháči jsou asi vždycky trochu podezřelí. Alespoň pro nás v Čechách - a pro Lukáše, který psal tohle evangelium, taky. Bohatství a spravedlnost - to mu nešlo dohromady. V církvi se to také tak vžilo. Chudoba je ctnost. Navíc, když je ten pracháč výběrčí daní, státní úředník, a to státu, který stále vnímáme jako cizí - židé ho tehdy ani jinak vnímat nemohli, neboť jim vládli Římané - pak si nejspíš dovedete představit, co si asi tak mohli o Zacheovi v Jerichu myslet.

Stránky