Příspěvky z roku 2012

2020 (16) | 2019 (78) | 2018 (88) | 2017 (108) | 2016 (115) | 2015 (125) | 2014 (114) | 2013 (160) | 2012 (70) | 2011 (95) | 2010 (96) | 2009 (100) | 2008 (58) | 2007 (81) | 2006 (65) | 2005 (41) | 2004 (33) | 2003 (50) | 2002 (48)

kázání 26.12.2012 - Na Štěpána; Matouš 2,1-12

Matouš 2,1 - 12
Bratři a sestry,
je vám někdy z bible lehko a vesele? Mně z tohohle Matoušova vyprávění o mudrcích z východu lehko a vesele je. Říká mi totiž, že se díky Bohu nemusím brát moc vážně. A to je pro faráře ? ale snad i pro každého věřícího ? velké ulehčení. A taky důležitá a osvobodivá prevence, aby se nechytil do pasti uvědomělého náboženství.
Jen si vezměte, kdo v tom vyprávění vystupuje a jak to s ním dopadá.

kázání 23.12.2012; Lukáš 1,39-56

Čtení: LK 1,26-38
Lukáš 1,39 ? 56
Sestry a bratři,
advent, který už máme takřka za sebou, je zvláštní čas ? pojmenovaný, nadepsaný. Nejde v něm jen o vteřiny, minuty, hodiny, dny a noci. Není to prázdný nepopsaný list, nejsou to jen volné kolonky v diáři, kam bychom mohli vpisovat svoje schůzky, povinnosti a úkoly. Jeho nadpis určuje jeho náplň, poukazuje na to, že už nějaký obsah má. I kdybychom si ho rozvrhli sebelépe a podařilo se nám splnit všechno, co jsme si předsevzali, pokud jsme ten daný obsah pominuli, jsme vedle.

kázání 16.12.2012; Římanům 13,11-14

čtení: Marek 13, 3 - 27
text: Římanům 13,11 - 14
Víte přece, co znamená tento čas, bratři a sestry. Alespoň apoštol Pavel to předpokládá. Ale víme to? Víte to? Možná vás napadne: jistě, je přece advent. To je pravda, to je. Jenomže o tom neměl apoštol Pavel ani potuchy. Období církevního roku ještě neznal. Dokonce ani vánoce neslavil. Víc než tři sta let se křesťané obešli bez nich, jenom s nedělí ? dnem vzkříšení - a s velikonocemi.

kázání 25.11.2012 - Vojtěch Hrouda

  • Mt 2,18

Bohoslužby, 25. 11. 2012, V. Hrouda

Čtení: Ž25, 15-18

Kázání: Mt 2,18

Milé sestry, milí bratři,

nepřečetl jsem žádný biblický text, který by byl základem pro kázání!

Ano, kázání má vycházet z Písma. To je dobrá zásada! I já jsem ji přijal za svou a řídím se jí. Nicméně, nepokládám tuto zásadu za železné pravidlo, ze kterého nelze v žádném případě a nikdy ustoupit!

VÁNOČNÍ DOPIS 2012

VÁNOČNÍ DOPIS
ČESKOBRATRSKÉHO EVANGELICKÉHO SBORU
V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ
2012

Anděl jim řekl: ?Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plénkách, položené do jeslí.? Evangelium podle Lukáše 2,10-12

KALENDÁRIUM - listopad a prosinec 2012

14.11.
19:30 Kruh ? příprava na Adventní jarmark
DD Mitrov ? faráři: návštěva
18.11.
7.50 ? BY; 9.00 ? NM; rodinné bohoslužby
15:00 Rodinné odpoledne ? příprava adventní výzdoby oken
17.00 pěvecká a hudební skupina Kudykam (současná duchovní píseň); kostel NM
19.11.
17.00 Schůzka k prezentaci podaných projektových záměrů Sborového domu, presbyterna
20.11.
19.30 střední generace
21.11
NHS: 18.00 Kino NM ? Jazzová mše
23.11.
16:00 NM Zkouška orchestru
24.11.

KALENDÁRIUM - listopad a prosinec 2012

14.11.
19:30 Kruh ? příprava na Adventní jarmark
DD Mitrov ? faráři: návštěva
18.11.
7.50 ? BY; 9.00 ? NM; rodinné bohoslužby
15:00 Rodinné odpoledne ? příprava adventní výzdoby oken
17.00 pěvecká a hudební skupina Kudykam (současná duchovní píseň); kostel NM
19.11.
17.00 Schůzka k prezentaci podaných projektových záměrů Sborového domu, presbyterna
20.11.
19.30 střední generace
21.11
NHS: 18.00 Kino NM ? Jazzová mše
23.11.
16:00 NM Zkouška orchestru
24.11.

kázání 4.11.2012; Lukáš 10,38-42

čtení: Lukáš 10, 25 - 37
text: Lukáš 10,38 - 42
Sestry a bratři,
v tom evangelijním vyprávění, které jsem nyní četl ? tedy v jeho řeckém originále, je mimo jiné jedno slovo, které všichni dobře známe, které náleží do naší současnosti. Součástí naší církve je také organizace pro sociální službu církve, a ta má právě to slovo v názvu ? diakonie, česky služba.

rodinné bohoslužby 21.10.2012; Skutky 6,1-7

Když jsem přemýšlel nad tím příběhem z bible, co si dneska máme vyprávět, vybavila se mi jedna pohádková postava. Zajímalo by mě, jestli ji ještě vy, děti, znáte:
- ZNÁTE BROUKA PYTLÍKA?
- A ZNÁTE HO VY DOSPĚLÍ?
To byl brouk z knížek O.Sekory o Ferdovi mravencovi.
- A VÍTE, JAKÝ BYL? ČÍM SE VYZNAČOVAL?
Vždycky se do všeho hrnul ? že všechno ví, všechno zná, všechno viděl, všechno umí, všechno hravě zvládne.
- CO MYSLÍTE, BYL TO TAKOVÝ MACHR?
- BYL TEDY OBDIVUHODNÝ NEBO SPÍŠ SMĚŠNÝ?

kázání 14.10.2012 - Vojtěch Hrouda

  • Kaz 3,13

Bohoslužby, 14. 10. 2012, V. Hrouda

Čtení: Kaz 3,9-13

Kázání: Kaz 3,13

Milé sestry, milí bratři,

slovo k dnešnímu Díkčinění bych rád založil na jednom verši, z textu, který zazněl před chvílí od stolu Páně, v prvním čtení. Je to třináctý verš ze třetí kapitoly knihy Kazatel: A tak je tomu s každým člověkem: to, že jí a pije a okusí při veškerém svém pachtění dobrých věcí, je dar Boží.

Díky za úrodu – věc jasná!

kázání 30.9.2012 - Markéta Slámová

čtení Mt 16.21-28, text Gn 32.23-33
Jákob. Ten, který neustále s někým bojuje. Jeho jméno by se dalo přeložit jako podvodník, křivák. Jeho cesta je plná konfliktů.
Začne to už v matčině lůně, kde se strká s dvojčetem Ezauem. Pokračuje to tím, jak Jákob na Ezauovi získá právo prvorozeného syna. Pak obelže svého otce Izáka, který mu žehná v domnění, že jde právě o Ezaua. Důsledkem je útěk z domova.

kalendárium sborových akcí - říjen 2012

5.-7.10.
Rodinný víkend v Osové Bítýšce
7.10.
14.30 Sněžné ? ordinace a instalace M.Erdingera
9.10.
19.30 Kruh - mozaikování
12.-14.10.
Konfirmační víkend v Horních Vilémovicích
14.10.
Díkčinění za úrodu; bohoslužby s VP a křtem; sbírka pro sociálně-charit. pomoc
14.10.
17.00 kostel v NM: koncert skupiny Oboroh
16.10.
19.30 ? NM ? začátek schůzek ?Střední generace?
18.10.
Začátek biblických hodin ( BY 17.00; NM 18.30)
21.10.
Rodinné bohoslužby
21.10.

kalendárium sborových akcí - říjen 2012

5.-7.10.
Rodinný víkend v Osové Bítýšce
7.10.
14.30 Sněžné ? ordinace a instalace M.Erdingera
9.10.
19.30 Kruh - mozaikování
12.-14.10.
Konfirmační víkend v Horních Vilémovicích
14.10.
Díkčinění za úrodu; bohoslužby s VP a křtem; sbírka pro sociálně-charit. pomoc
14.10.
17.00 kostel v NM: koncert skupiny Oboroh
16.10.
19.30 ? NM ? začátek schůzek ?Střední generace?
18.10.
Začátek biblických hodin ( BY 17.00; NM 18.30)
21.10.
Rodinné bohoslužby
21.10.

Stránky