Příspěvky z roku 2012

2020 (46) | 2019 (78) | 2018 (88) | 2017 (108) | 2016 (115) | 2015 (125) | 2014 (114) | 2013 (160) | 2012 (70) | 2011 (95) | 2010 (96) | 2009 (100) | 2008 (58) | 2007 (81) | 2006 (65) | 2005 (41) | 2004 (33) | 2003 (50) | 2002 (48)

Medaile vděčnosti ČCE

V neděli 9.září předal bratr farář Daniel Ženatý "medaili vděčnosti ČCE" bratru Františku Šuterovi z Blažkova. Fotografie ze slavnostních bohoslužeb naleznete na adrese https://picasaweb.google.com/ccenmnm/MedaileBrSuteroviBlazkov#

Medaile vděčnosti ČCE

V neděli 9.září předal bratr farář Daniel Ženatý "medaili vděčnosti ČCE" bratru Františku Šuterovi z Blažkova. Fotografie ze slavnostních bohoslužeb naleznete na adrese https://picasaweb.google.com/ccenmnm/MedaileBrSuteroviBlazkov#

Vánoční dopis 2011

Bratři a sestry,
i letos vás srdečně zdravíme v začátku adventu. Můžete se spolu s námi uprostřed shonu na chvíli zastavit. Kromě krátké úvahy ?o časech?, vás chceme ve zkratce informovat o tom, co se v našem sboru od loňského adventu událo a pozvat vás k účasti na letošních adventních a vánočních shromážděních.

Velikonoční dopis 2010

Milé sestry a milí bratři,
přejeme vám Boží blízkost, Jeho milost i lásku do všech vašich dnů. Zanedlouho budeme spolu se všemi křesťany na tomto světě oslavovat život, smrt a vzkříšení našeho Pána, Ježíše Krista. Budeme si znovu připomínat a prožívat radost Květné neděle, utrpení Velkého pátku i překvapení Neděle vzkříšení. Kéž i během letošních Velikonoc můžete prožít, že je to právě náš Bůh, který dává smysl životu, provází nás branou smrti a vítá nás do života nového.

kázání 23.9.2012; Přísloví 18,1

čtení: Matouš 9,9 - 13
Jako základ dnešního kázání jsem vybral 1.verš 18.kapitoly knihy Přísloví: Přísloví 18,1
Jeho překlady se liší. Přečtu vám ho tedy ve třech rozdílných verzích. V kralickém překladu zní takto: Svémyslný hledá toho, což se jemu líbí a ve všelikou věc se plete. Revidovaný text bible kralické jej překládá trochu odlišně: Kdo se vyhýbá přikázání, odděluje se, hledá, co se jemu líbí a každé radě se zpěčuje.
A v ekumenickém překladu čteme: Za svými choutkami jde, kdo se zříká druhých, pohotově rozpoutává sváry.

Vánoční dopis 2010

Bratři a sestry,
upřímně vás zdravíme na začátku adventu. Chtěli bychom přispět k tomu, aby pro vás byl časem naděje, která odhaluje, že i uprostřed temných stránek lidského života se díky Bohu dějí a rodí ohromné maličkosti, které ho osvobozují a naplňují radostí a pokojem. Proto vám posíláme adventní úvahu naší nové farářky Debory Rumlové, chceme se s vámi podělit o to, co se ve sboru děje, a zveme vás na shromáždění, která na tento čas chystáme.

Vánoční dopis 2010

Bratři a sestry,
upřímně vás zdravíme na začátku adventu. Chtěli bychom přispět k tomu, aby pro vás byl časem naděje, která odhaluje, že i uprostřed temných stránek lidského života se díky Bohu dějí a rodí ohromné maličkosti, které ho osvobozují a naplňují radostí a pokojem. Proto vám posíláme adventní úvahu naší nové farářky Debory Rumlové, chceme se s vámi podělit o to, co se ve sboru děje, a zveme vás na shromáždění, která na tento čas chystáme.

koncert L.Moravetze

Zveme vás na den s celocírkevním kantorem L.Moravetzem, který se v našem sboru bude konat v neděli 28.10.2012. V 9.00 bude L.Moravetz doprovázet při bohoslužbách, po nich od 10.00 seznámí při rozhovoru s tvorbou nového evangelického zpěvníku a od 17.00 provede v kostele varhanní koncert "Netradiční varhany".

rodinný víkend v Osové Bítýšce 5.-7.10.2012

Jako v uplynulých letech chceme i letos na začátku října uspořádat rodinný víkend. Protože se nám loni líbilo v diecézním centru ?Mamre? v Osové Bítýšce, zamluvili jsme tam termín 5.-7.10. a chystáme zase bohatý program. Ubytování je na bývalé faře ve velkých pokojích nebo v chatkách. Stravování je zajištěno. V Bítýšce bychom se sjeli v pátek v podvečer a končili bychom opět nedělním obědem. Bližší informace dostanou přihlášení během září. Martina Dvořáková potom od přihlášených vybere peníze (ceny budou obdobné loňskému pobytu).

Kontakt

Farní sbor ČCE
Křenkova 151
Nové Město n. Moravě
592 31
tel.: 566 616 244 (fara, kancelář)
776 309 166 (Ondřej Ruml - farář)
e-mail


Kazatelská stanice:
Ludmila Navrátilová (místokurátorka):  tel. 608 455 834
Nová čtvrť 504
Bystřice nad Pernštejnem
593 01

ČÍSLO ÚČTU: 5500213339/0800

Náš sbor

Nejvyšší rozhodovací pravomoc má sborové shromáždění členů sboru, konané nejméně jednou ročně, u nás svolávané obvykle v březnu. Průběžně sbor spravuje staršovstvo, které se schází jednou měsíčně. Starší sboru, neboli presbyteři a presbyterky, jsou voleni na šest let, přičemž církevní řády umožňují volit polovinu staršovstva po třech letech.

Kurátorem sboru je (od 20.11. 2013) Petr Hladík,

kazateli sboru jsou od r. 2005 :

Zdeněk Šorm - první farář sboru (1 úvazek)

kázání 26.8.2012; Filipským 4,8

Čtení: Matouš 12,22 ? 37
text: Filipským 4,8
Bratři a sestry,
je to skoro zákonité, že když se dneska s někým setkáme, dřív nebo později se společný hovor zvrtne v žehrání a stěžování si na to, co všechno zlého se kolem nás děje, čeho jsme svědky, případně s čím jsme se na vlastní kůži setkali.
Podnětů k tomu máme jistě dostatek. Nepravostí a odsouzení hodných věcí se děje mnoho. Narážíme na ně ve společnosti i v osobním životě.

kázání 5.8.2012; Galatským 5,13n

čtení: Matouš 25,14 - 30
text: Galatským 5,13n
Bratři a sestry,
naposledy jsem na začátku kázání citoval Jiřího Suchého. Dnes začnu známým a krásným výrokem herce Jana Wericha, který v jedné ze slavných předscén Osvobozeného divadla řekl: Když už člověk je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být tím, čím je, a nemá být tím, čím není, jak tomu v mnoha případech je.

kázání 22.7.2012; Židům 10,18-25

Čtení: Jan 3,16 - 21
text: Židům 10, 18 - 25
Jiří Suchý říká v jedné skeči, že svědomí, to je hlodavec. A pokračuje: ?Mně například svědomí připomíná, že tady pan Šlitr je taky člověk. No, vážně? je to taky člověk. Taky ho bolí, jako mě, když mu kroutím ruku. Já vám řeknu, já nemít svědomí, já bych mu ty pazoury někdy ukroutil!?
Nemá asi cenu rozebírat, kde se tu ten hlodavec pana Suchého vzal. O tom vedou filosofové a teologové diskuzi už hodně dlouho. Podstatné je, že tu je a že má svůj dobrý význam ? v tom zlém nás zarazí, nebo alespoň brzdí.

Stránky