Příspěvky z roku 2012

2020 (46) | 2019 (78) | 2018 (88) | 2017 (108) | 2016 (115) | 2015 (125) | 2014 (114) | 2013 (160) | 2012 (70) | 2011 (95) | 2010 (96) | 2009 (100) | 2008 (58) | 2007 (81) | 2006 (65) | 2005 (41) | 2004 (33) | 2003 (50) | 2002 (48)

kázání 27.5.2012 - svatodušní neděle v Bystřici M.Slámová

čtení: Kaz 3.1-14, text kázání: Ž 36. 6 (+15-16a)
Jakoby slova z knihy Kazatel i žalmisty byla v protikladu k dnešním svatodušním svátkům. Na jedné straně čas přesýpacích hodin, který tiká se železnou pravidelností, nezastaví se na chvilku, když zrovna prožíváme něco pěkného ani nezrychlí v neštěstí či bolesti, abychom to měli rychle za sebou. A na druhé straně svatý Duch, který přichází, který vane, kudy chce a proměňuje. Myslím ale, že slova skeptického Kazatele a dnešní svátek si tak docela neprotiřečí.

kázání 24.6.2012 - Markéta Slámová

čtení Př 23.29-35
text Gn 9.18-27
Opilý Noe, no to je něco. Ten Noe, který jako blázen poslušně stavěl koráb před potopou světa a nalodil do něj svou rodinu a zvířata. Ten Noe, který plul na hladině velkých vod a trpělivě čekal, až potopa ustane. Ten Noe, který po potopě postavil Hospodinu oltář a Bůh s ním uzavřel smlouvu. Tento Noe se teď takhle zřídil, válí se opilý a proto i nahý vprostřed svého stanu. Je člověkem pod obraz - Boží. Považte: a o tom se píše v Písmu svatém!

kázání 24.6.2012 - Markéta Slámová

čtení Př 23.29-35
text Gn 9.18-27
Opilý Noe, no to je něco. Ten Noe, který jako blázen poslušně stavěl koráb před potopou světa a nalodil do něj svou rodinu a zvířata. Ten Noe, který plul na hladině velkých vod a trpělivě čekal, až potopa ustane. Ten Noe, který po potopě postavil Hospodinu oltář a Bůh s ním uzavřel smlouvu. Tento Noe se teď takhle zřídil, válí se opilý a proto i nahý vprostřed svého stanu. Je člověkem pod obraz - Boží. Považte: a o tom se píše v Písmu svatém!

Přehled přítomnosti farářů - prázdniny 2012

V případě potřeby se obracejte na faráře sboru podle níže uvedeného rozpisu.

1.-5.7. Z.Šorm
6.-7.7. M.Slámová
8.-14.7. M.Slámová, V.Hrouda
15.-21.7. Z.Šorm, V.Hrouda, M.Slámová
22.-28.7. Z.Šorm, V.Hrouda
29.7.-4.8. V.Hrouda
5.-11.8. Z.Šorm
12.-18.8. M.Slámová
19.-25.8. Z.Šorm
26.-31.8. Z.Šorm

Tel. Z.Šorm 776 611 071
M.Slámová 724 974 129
V.Hrouda 732 228 001

Přehled přítomnosti farářů - prázdniny 2012

V případě potřeby se obracejte na faráře sboru podle níže uvedeného rozpisu.

1.-5.7. Z.Šorm
6.-7.7. M.Slámová
8.-14.7. M.Slámová, V.Hrouda
15.-21.7. Z.Šorm, V.Hrouda, M.Slámová
22.-28.7. Z.Šorm, V.Hrouda
29.7.-4.8. V.Hrouda
5.-11.8. Z.Šorm
12.-18.8. M.Slámová
19.-25.8. Z.Šorm
26.-31.8. Z.Šorm

Tel. Z.Šorm 776 611 071
M.Slámová 724 974 129
V.Hrouda 732 228 001

kázání 3.6.2012 - Vojtěch Hrouda

  • Gn 14,17-18

Bohoslužby, 3. 6. 2012, V. Hrouda

Kázání: Gn 14, 17-18

Čtení: Gn 14

1-2: V oněch dnech šineárský král Amráfel, elasarský král Arjók, élamský král Kedorlaómer a král pronárodů Ideál vedli válku proti Bérovi, králi sodomskému, Biršovi, králi gomorskému, Šineábovi, králi ademskému, Šemeberovi, králi sebójskému, a králi z Bely, což je Sóar.

kalendárium sborových akcí - KVĚTEN 2012

6.5. Sborový výlet - Telecí a Nové Hrady
8.5. svátek
19.30 ? Kruh ? pokračujeme v drátkování

11.-13.5.
seniorátní setkání mládeže a letošních konfirmandů (NM kostel/ presbyterna/ klubovna mládeže)

11.-13.5.
Trampský výlet pro rodiče a děti do Křídel

12.5.
18.00 Bystřice - promítání dokumentu o Barmě

13.5.
při bohoslužbách káže Bernard Martin a dopoledne budou s účastníky zájezdu do Mexika o Mexiku vyprávět

15.5.
19.30 ? střední generace

kázání 1.4.2012 - květná neděle - Markéta Slámová

Květná neděle
čtení Mk 14.3-9
kázání J 12.1-8
Sestry a bratři, o květné neděli si zpravidla připomínáme Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. Dnes jsem k našemu zamýšlení vybrala událost, která podle Janova evangelia vjezdu do Jeruzaléma předchází. (I když např. evangelista Marek pomazání Ježíše v Betanii umísťuje až za vjezd do Jeruzaléma). Už tady ? v Betanii, ve vesnici kousek od Jeruzaléma se totiž objevuje určité napětí a nepochopení, které provází celé pašijové dění.

kázání 26.2.2012 - Markéta Slámová

kázání Rt 4.1-17
Velkorysý muž Bóaz bere věci do svých rukou. V městské bráně, kde se přijímaly návštěvy, kam přicházela veřejnost k soudním líčením a kde se také uzavíraly se obchodní smlouvy, bude jednat s nejmenovaným nejbližším Noeminým příbuzným.
Nepůjde jen o kupní smlouvu na pole po Elímelekovi, ale také o případné přijetí pohanské ženy do Izraele. Jednání Bóaz zahajuje tím, že posílá pro nejbližšího příbuzného a starší města. Nejdřív přichází příbuzný, který by Noemi a Rut mohl vykoupit z jejich postavení živořících žen.

výroční sborové shromáždění

25.3.2012 se koná v rámci bohoslužeb výroční sborové shromáždění. V NM v kostele a v Bystřici jsou k nahlédnutí seznamy voličů s hlasovným právem, prosím podívejte se do nich a pokud najdete nějakou nesrovnaslost, oznamte to některému z presbyterů. Také lze do 18.3. vhazovat do připravené krabice ve věži kostela v NM podněty pro výroční sborové shromáždění. Pouze jedno upozornění, na podnět se prosím čitelně podepište, protože na anonymní podněty nebude brán zřetel.

Stránky