Příspěvky z roku 2012

2020 (5) | 2019 (64) | 2018 (93) | 2017 (108) | 2016 (115) | 2015 (125) | 2014 (114) | 2013 (162) | 2012 (70) | 2011 (95) | 2010 (96) | 2009 (100) | 2008 (58) | 2007 (81) | 2006 (65) | 2005 (41) | 2004 (33) | 2003 (50) | 2002 (48)

výroční sborové shromáždění

25.3.2012 se koná v rámci bohoslužeb výroční sborové shromáždění. V NM v kostele a v Bystřici jsou k nahlédnutí seznamy voličů s hlasovným právem, prosím podívejte se do nich a pokud najdete nějakou nesrovnaslost, oznamte to některému z presbyterů. Také lze do 18.3. vhazovat do připravené krabice ve věži kostela v NM podněty pro výroční sborové shromáždění. Pouze jedno upozornění, na podnět se prosím čitelně podepište, protože na anonymní podněty nebude brán zřetel.

kázání 1.1.2012 - Markéta Slámová

Čtení: Rt 1. Kapitola, text: Rt 1.7-18
Elímelek žil se svou ženou Noemi a dvěma syny v judském městě Betlémě. Stalo se, že v Betlémě (který v hebrejštině znamená dům chleba), nastal hlad. Hospodin měl dost té lidské přetvářky a tak domu chleba, chleba bere a tím i své požehnání. Elímelekova rodina se rozhodla z Betléma odejít, protože se jim tam teď těžko žije. A doufají, že v sousední zemi Moábu (v zemi, která Izrael donedávna utlačovala a hlavně je ohrožuje bezbožností), naleznou obživu a nový domov. Jdou za lepším živobytím a usazují se.

Fotografie ze sborových akcí 2011

ŘÍJEN 2011
* Sborový rodinný víkend v Osové Bitýšce
https://picasaweb.google.com/ccenmnm/SborovyRodinnyVikendOsovaBityskaRijen2011?authuser=0&authkey=Gv1sRgCIeQqfbKxP2oMg&feat=directlink

ČERVEN 2011
* Rodinná neděle 19.6.2011 "Číšník a hradby"
https://picasaweb.google.com/ccenmnm/RodinnaNedele1962011

ÚNOR 2011
* DÁRKY - rodinné odpoledne
https://picasaweb.google.com/ccenmnm/RodinneOdpoledne2022011

Fotografie ze sborových akcí 2011

ŘÍJEN 2011
* Sborový rodinný víkend v Osové Bitýšce
https://picasaweb.google.com/ccenmnm/SborovyRodinnyVikendOsovaBityskaRijen2011?authuser=0&authkey=Gv1sRgCIeQqfbKxP2oMg&feat=directlink

ČERVEN 2011
* Rodinná neděle 19.6.2011 "Číšník a hradby"
https://picasaweb.google.com/ccenmnm/RodinnaNedele1962011

ÚNOR 2011
* DÁRKY - rodinné odpoledne
https://picasaweb.google.com/ccenmnm/RodinneOdpoledne2022011

Stránky