Příspěvky z roku 2013

2020 (16) | 2019 (78) | 2018 (88) | 2017 (108) | 2016 (115) | 2015 (125) | 2014 (114) | 2013 (160) | 2012 (70) | 2011 (95) | 2010 (96) | 2009 (100) | 2008 (58) | 2007 (81) | 2006 (65) | 2005 (41) | 2004 (33) | 2003 (50) | 2002 (48)

kázání 22.12.2013 - Vojtěch Hrouda

  • Jan 1,26

Milé sestry, milí bratři.

Dnes je čtvrtá neděle adventní. Končí čekání. Přichází Kristus. Přichází Beránek Boží, který snímá hřích světa (J 1,29).

Základem kázání je perikopa staré církve, připadající na tuto neděli – je to text z evangelia podle Jana, z první kapitoly, verše 19-28. Perikopa popisuje vystoupení Jana Křtitele (přečíst):

Uprostřed vás stojí, koho vy neznáte. Jan ukazuje na Krista. Jan, který křtí vodou, ukazuje na Krista, který křtí Duchem. Voda a Duch.

kázání - 15.12.2013 - Mariana Sláviková

  • Lk 13,23-24

Zavreté dvere

Lekcia: Lk 13,22-30

Kázeň: Lk 13,23-24

Je čas adventu. Čas, keď sa môžeme viac starať o naše duše, aby sa mali dobre, aby sa upokojili. Je čas, keď môže znieť mnoho našich otázok voči Pánu Bohu. Keby ste mali dnes možnosť sa Ježiša čokoľvek opýtať, čo by ste sa Ho opýtali? Čo vám nedá spávať? Nemáme túto možnosť, ale Jeho súčasníci sa pýtali mnohé, čo zaujíma aj nás.

Zprávy a ohlasy (prosinec 2013)

Zprávy ze staršovstva 20.11.2013

Bratr kurátor Jan Teplý podal k 19.11. rezignaci ze staršovstva. Staršovstvo proto zvolilo nového kurátora. Stal se jím br. Petr Hladík. Do staršovstva byl povolán náhradník br. Ivo Fiala. Do seniorátního shromáždění Jeronýmovy jednoty nastoupil náhradník br. Zdeněk Tatíček a jeho náhradnicí byla zvolena ses. Eva Novotná. Řádným konventuálem se stal br. Tomáš Blažek a náhradníky byli zvoleni br. Petr Hladík a br. Blahoslav Daněk

Mládež novoměstského evangelického sboru

V našem sboru se sdružuje Mládež. To je standard, obvyklost a tradice v Českobratrské církvi evangelické.

Mládež je pro mladé, to dá rozum. Je určena pro kluky a holky, kteří prošli konfirmační přípravou a byli ve sboru konfirmováni. O konfirmaci se píše jinde na těchto stránkách.

Hned dodávám, že když se k Mládeži bude chtít připojit mladík nebo mladice, který/á konfirmovaný nebyl/a, je vítán/a. Takže, zhruba řečeno, Mládež je sdružení 15-ti až 25-ti letých.

Stránky