Příspěvky z roku 2017

2020 (5) | 2019 (64) | 2018 (93) | 2017 (108) | 2016 (115) | 2015 (125) | 2014 (114) | 2013 (162) | 2012 (70) | 2011 (95) | 2010 (96) | 2009 (100) | 2008 (58) | 2007 (81) | 2006 (65) | 2005 (41) | 2004 (33) | 2003 (50) | 2002 (48)

Noc kostelů

Program Noci kostelů 9.6.2017:

EVANGELICKÝ KOSTEL Nové Město na Moravě
  • 17:00–19:00 (presbyterna) workshop „Hlasohled“ aneb „Jak rozeznít svůj hlas“ - Hudební dílna pro každého od 17 do 19 hodin v presbyterně. Účastníci dílny mohou vystoupit s pěveckým sborem Naenia ve 21:30. Vede Jana Kabrdová.
  • 19.00 (kostel) divadelní představení Furiantská pohádka, Komedianti na káře

Beseda s Danielem Ženatým: „Svět, ve kterém žijeme“

Zveme vás na dopoledne se synodním seniorem Českobratrské církve evangelické Danielem Ženatým na svatodušní neděli 4.6.2017.

Program:            

7.50 – bohoslužby s Večeří Páně – modlitebna ČCE v Bystřici n/P

9.00 – bohoslužby s Večeří páně – evangelický kostel v Novém Městě na Moravě

10.30 – zadní vchod kostela – beseda na téma: „Svět, ve kterém žijeme“

Výstava: Lidé na cestě

Výstava ilustruje práci více než 4 tisíc českých dobrovolníků, kteří vyjeli pomáhat uprchlíkům na Balkánské trase. Je přístupná v rámci nedělních bohoslužeb (od 9:00 hodin) případně po individuální domluvě na telefonním čísle 566 616 244.

Kázání 30.4.2017

  • 1.Kor 15,35-43

1.Korintským 15,35 - 43

Bratři a sestry,

                Jak vstanou mrtví? Zajímá dneska někoho tahle otázka? Zajímá vůbec někoho vzkříšení? Přel se s vámi někdo o tom, jestli mohou mrtví vstát?

Květná neděle 9.4.2017

  • Mt 21,1-17

Čtení:    Jeremjáš 7,1 – 11

Text: Matouš 21,1 - 17

Bratři a sestry,

                dopravní prostředek je znamením prestiže, moci a postavení. Bylo tomu tak dřív a je to tak dodnes. Pana presidenta přes jeho na odiv vystavované plebejství stěží uvidíte v tramvaji nebo v linkovém autobusu. Kdepak, postavení si žádá své. Dnes černé limuzíny s vlaječkami, prestižní značku automobilu, anebo alespoň pořádně veliký off-road, aby dal člověk najevo svou převahu. V biblické době zase ztepilého oře nebo alespoň karavanu velbloudů.

Stránky