Příspěvky chronologicky

2020 (5) | 2019 (64) | 2018 (93) | 2017 (108) | 2016 (115) | 2015 (125) | 2014 (114) | 2013 (162) | 2012 (70) | 2011 (95) | 2010 (96) | 2009 (100) | 2008 (58) | 2007 (81) | 2006 (65) | 2005 (41) | 2004 (33) | 2003 (50) | 2002 (48)

Návštěva z Peregu Mare

O prvním srpnovém víkendu k nám přijedou přátelé z českého sboru v Rumunském Peregu Mare.
V sobotu odpoledne ( od 13.00 ) s nimi pojedeme na výlet do okolí ( přihlásit se je možné v kostele ) a večer zveme na společné setkání u ohně na zahradě u kostela.
V neděli po bohoslužbách posedíme společně u kávy a v 11.00 půjdeme na obhlídku Nového Města včetně prohlídky muzea.

Návštěva z Peregu Mare

První víkend v srpnu nás navštíví přátelé z českého sboru v rumunském Peregu Mare.
V sobotu odpoledne ( od 13.00 ) pojedeme společně na výlet do okolí ( přihlásit se je možné v kostele v N.Městě ) a večer jsou všichni zváni na setkání při ohni na zahradě u kostela v Novém Městě.
V neděli po bohoslužbách posedíme společně u kávy a v 11.00 půjdeme na prohlídku Nového Města včetně návštěvy muzea.

Návštěva z Peregu Mare

První víkend v srpnu nás navštíví přátelé z českého sboru v rumunském Peregu Mare.
V sobotu odpoledne ( od 13.00 ) pojedeme společně na výlet do okolí ( přihlásit se je možné v kostele v N.Městě ) a večer jsou všichni zváni na setkání při ohni na zahradě u kostela v Novém Městě.
V neděli po bohoslužbách posedíme společně u kávy a v 11.00 půjdeme na prohlídku Nového Města včetně návštěvy muzea.

kázání 22.7.2007, Genesis 24,1 - 9

čtení: Marek 10,23 - 31
text: Genesis 24,1 ? 9
Abraham byl stařec pokročilého věku. Jaké to je, to ví velká část z vás, bratři a sestry, daleko lépe než já. Člověk pozoruje, jak to, co dříve mohl, už nezvládá. O slovo se hlásí ubývající síly ? jak fyzické, tak duševní. A každou chvíli se ozve nějaká bolest. Správu toho, čím jste celí život vládli, co jste vytvořili, pomalu předáváte do rukou někoho druhého. Čím dál tím častěji si člověk musí nechat posloužit. Snadné to rozhodně není.

kázání 10.6.2007, Genesis 21,8 - 21

Čtení: Jan 8,31 ? 51
text: Genesis 21,8 ? 21
?Bůh mi dopřál, že se mohu smát?, s tím jsme ? bratři a sestry - naposledy opustili Abrahamovský seriál. Vděčný úžas nad boží věrností, která dává život i navzdory našim skeptickým úsměškům, je zdrojem veselí. Boží sliby nejsou chyby a my se proto můžeme smát ? i sami sobě a svým přemoudřelým úsudkům. Nečekaně narozený Izák ? Smíšek potvrzuje, že je Bůh věrný i chybujícím a pochybujícím. A to se pak člověk smíchu nemusí bát.

kázání 13. 5. 2007, Lk 6.47-49

čtení list Jakubův 1.12-15+19-25
Sestry a bratři, život je tak trochu jako stavba domu. Je to dřina. A my jsme stavitelé, kteří mají před sebou nelehký úkol. Postavit dům, který má dobrý základ. Čím pevnější základ, tím odolnější bude dům proti bouři a větru, proti krupobití i povodni.

kázání 22.4.2007, ke dni země

1. čtení Ř 1.18-25 + Ex 20.1-6; kázání Jr 8.4-7+10-12 a o falešných prorocích čteme ještě ve 14.14-16
Prorok Jeremjáš nemá lehký úkol. Je poslán k lidu, aby tlumočil Hospodinovo slovo soudu. Malé
území mezi Babylónií a Egyptem, které obýváte, do kterého jste se narodili, zanikne. Judské království
skončí a budete odvlečeni do zajetí. To kvůli nevěrnosti Hospodinu, svému Bohu a z ní vyplývajícímu
modlářství. Boží lid se přestává vztahovat k Bohu, vnitřně se odděluje a spoléhá na lidské jistoty.

kázání - rodinné bohoslužby,křest; Sk 20,17 - 38

- DĚCKA, ZNÁTE POHÁDKU O TŘECH KŮZLÁTKÁCH?
- A O BUDULÍNKOVI TAKY ZNÁTE,
- ČÍM JSOU SI TY POHÁDKY PODOBNÉ? V obou zůstane někdo sám doma a jde o to, jestli v důvěře zvládne nástrahy, které ta samota přináší.
- BYLY JSTE UŽ VY NĚKDY SAMI DOMA? TŘEBA, KDYŽ RODIČE MUSELI PŘES DEN, NEBO VEČER NĚKAM ODEJÍT?
- ŘÍKAJÍ VÁM TAKY RODIČE NĚCO NEŽ ODCHÁZEJÍ? CO?
- PROČ TO ASI ŘÍKAJÍ? Mají vás rádi. Bojí se, aby se vám něco nestalo.
- A BOJÍTE SE VY, KDYŽ JSTE SAMI DOMA?
- A BÁLI JSTE SE TAKY O RODIČE, KDYŽ NĚKAM ŠLI?

Stránky