Příspěvky chronologicky

2020 (16) | 2019 (78) | 2018 (88) | 2017 (108) | 2016 (115) | 2015 (125) | 2014 (114) | 2013 (160) | 2012 (70) | 2011 (95) | 2010 (96) | 2009 (100) | 2008 (58) | 2007 (81) | 2006 (65) | 2005 (41) | 2004 (33) | 2003 (50) | 2002 (48)

kázání 17. 9. 2006, Sk 2, rodinná neděle

1. čtení J 16.4b-15, text Sk 2
povídání s dětmi: Ahoj děti, víte, co je to posměch, výsměch? Zažili jste, když se někdo posmíval třeba spolužákovi nebo vám?
Dneska si o takových posměváčcích povíme? To dnešní povídání je pokračováním toho, o čem jste mluvili v nedělní škole minule?- kdo z vás tu byl minule ? přihlašte se, nestyďte se? A pamatujete si, o čem jste si povídaly? ? vytáhnu Matěje.. O jednom Matějovi.* Ten byl losem vybrán, aby se stal dvanáctým apoštolem *?

kázání 10. 9. 2006, Sd 3.7-11

1. čtení Sd 2.18-3.11, text Sd 3.7-11
Milí v Kristu sourozenci,
ke knize Soudců se příliš často naše pozornost neobrací. Vypráví totiž o době plné neklidu, o válkách, o době, kdy se Izrael zabydluje v zaslíbené zemi. A o střetech, ke kterým dochází s tamním obyvatelstvem. Nejde jen o uhájení země. Jde o to, zda Izrael dokáže uprostřed většiny pohanského obyvatelstva Palestiny uhájit svou výlučnost, onen Bohem daný úkol: Budete mi lid zvláštní, národ svatý. Izrael by si měl navzdory tlakům zvenčí i pochybnostem uvnitř udržet svou jinakost.

Sborový dopis o hospodaření

Bratři a sestry,
tentokrát se na vás neobracíme v souvislosti s žádným svátkem naší víry. Téma dopisu ovšem součástí víry je. Křesťanství nestaví do protikladu duši a tělo, věci duchovní a věci hmotné. Naopak vyznáváme Boha Stvořitele, který v Ježíši Kristu přijal lidský, pozemský život za svůj. Věříme nejen krásným duchovním ideálům, věříme ve vtělení božího slova a Ducha do našeho všednodenního života. Proto apoštol Jakub ve svém listě připomíná, že víra, která se neprojevuje praktickou hmotnou odpovědností, je jen ďábelskou iluzí.

Listopadový kruh

Listopadový KRUH ?dvojitý?

Druhý úterní večer v listopadu, který připadá na 14.listopad, bude tentokrát příležitostí poznat několik organizací, jejichž humanitární pomoc směřuje do Afriky. Představíme si africké aktivity společností Člověk v tísni, Unicef, Charita a Humanitas Afrika a promítneme krátký film o projektu Adopce na dálku v Ghaně.

Vánoční bazar

Farní sbor Českobratrské církve evangelické
POŘÁDÁ V PRESBYTERNĚ EVANGELICKÉHO KOSTELA
VÁNOČNÍ BAZAR
A UPŘÍMNĚ VÁS NA NĚJ ZVE.
Bazar se koná o první adventní neděli 3. prosince
od 14 do 16 a od 17 do 18 hodin
(před odpoledním koncertem Novoměstských hudebních slavností a po jeho skončení).

K vidění a ke koupi budou nejrůznější vánoční drobnosti, kterými můžete potěšit sebe i své blízké (skleněné malované svícny, ozdoby z papíru, korálků, bavlnek a vosku, vánoční cukroví, dárkový balicí papír, svíčky?).

Kalendárium akcí na listopad

8.11. - 18.00 ? Nové Město ? koncert: John de Jong
11.11. ? 9.00 ? Nové Město - konvent Horáckého seniorátu
12.11. ? 7.50 ? Bystřice ? bohoslužby: káže Daniel Ženatý
- 9.00 ? Nové Město ? bohoslužby: káže Daniel Ženatý
( po bohoslužbách posedíme v presbyterně u kávy )
- 15.30 ? Nové Město ? ordinace Jiřího Palána, ordinuje synodní senior Joel Ruml
14.11. - 19.30 ? Kruh ? Malování na sklo
15.11. - 19.30 - Kruh ? Malování na sklo
16.-18.11. ? pobyt konfirmandů na Zbytově

Mexické hvězdy

MEXICKÉ HVĚZDY
Vloni zdobily okna presbyterny v adventním čase dětské obrázky ?betléma?, malované barvami na sklo. Protože jsme na podzim věnovali pravidelná setkání ?Kruhu? tématu ?jeden svět?, budou letos okna plná pestrobarevných ?hvězd? - mexických ozdob z bavlnek.

Některé jsme už vyrobili,
k tvorbě dalších zveme děti s rodiči i další zájemce bez ohledu na věk
v sobotu 25.listopadu od 17 do 19 hodin.

VERNISÁŽ ?hvězd v oknech? se bude konat
o první neděli adventní, 3.prosince po bohoslužbách.

Drakiáda na Rokytně

Pouštění draků
Zveme rodiče i děti v neděli 8.10. odpoledne na ?Pouštění draků? v Rokytně. Autobus na Rokytno odjíždí z autobusového nádraží v Novém Městě ve 13.25 a staví i u nádraží a v Maršovicích. Vezměte si s sebou také termosku s čajem a nějaké hrnky. Slonkovi z Rokytna zajistí něco na sezení, abychom si při pouštění draků mohli společně popovídat a nebyla nám při tom zima.

konfirmace 24.9.2006, 2.královská 2,1-18 + Jan 17,6-26

čtení: 2.Královská 2,1 - 18
text: Jan 17,6 - 26
Sestry a bratři a hlavně vy konfirmandi,
Ty dva biblické texty, které jsme četli, jsem vybral proto, že se podle mne ke konfirmaci úzce vztahují. Jsou právě o tom přechodu k samostatnosti v životě víry, o tom okamžiku, kdy se člověk musí ve víře postavit na vlastní nohy.
Elijáš odchází a Elíša i proročtí žáci se s tím nemohou vyrovnat. Elíša se jej drží jako klíště, horlivě vyznává svou věrnost, ale je z toho cítit spíš strach z toho, že teď bude vše jen na něm.

kázání 3.10.2006, Skutky 1

Skutky 1
Asi znáte ono klasické vyprávění o seslání Ducha svatého z následující kapitoly knihy Skutků. Když nastane, je to opravdu hukot, hotové boží dopuštění, dějí se věci mimořádné. Z učedníků spadne všechna zakřiknutost. Ta tam je přikrčená existence jenom mezi svými. Duch je uvede do pohybu, jdou neohroženě s kůží na trh, mluví veřejně a přímo srší aktivitou

Stránky