Příspěvky chronologicky

2019 (60) | 2018 (93) | 2017 (108) | 2016 (115) | 2015 (125) | 2014 (114) | 2013 (162) | 2012 (70) | 2011 (95) | 2010 (96) | 2009 (100) | 2008 (58) | 2007 (81) | 2006 (65) | 2005 (41) | 2004 (33) | 2003 (50) | 2002 (48)

Mt 5.13-16

Milí sourozenci v Kristu, přemýšlela jsem, kterými slovy povzbudit do začátku naší společné cesty a vybrala pro dnešní den 4 verše z Matoušova evangelia, ze známého kázání na hoře Mt 5.13-16

Betlém v presbyterně

Blíží se Advent a Vánoce a to je obvykle také čas, kdy většina z nás něco hezkého vyrábí. Chtěla bych s dětmi, mládeží i dospělými udělat betlém, který by zdobil okna presbyterny. Měl by být malován barvami na sklo, a to podle předloh z originálních dětských kreseb (ne podle šablon). Pokud můžete v této věci pomoci, je třeba:

Adventní bazar

V neděli 27.listopadu odpoledne v 16 hodin bude v našem kostele Adventní koncert pěveckého sboru VOCATUS. Před ním (od 15 do 16 hodin) i po něm (cca od 17 do 18 hodin) chceme v presbyterně uspořádat ?vánoční bazar?. Budeme při něm prodávat různé vánoční drobnosti (ozdoby na stromek, svícny, výrobky klientů soběslavského střediska Diakonie ?Rolnička?, vánoční pohlednice, dárkové vánoční papíry apod.)
Výtěžek z prodeje vlastnoručně vytvořených výrobků bude po odečtení nákladů věnován dětem ve sboru (dřevěné prvky na zahradu, hračky, výtvarný materiál apod.)

Betlém v presbyterně

První adventní neděli, 27.listopadu po bohoslužbách v presbyterně u kávy a čaje se uskuteční neformální ?vernisáž? Betléma ( obrázky na skle na oknech presbyterny ), která bude pokračovat také odpoledne v 15 hodin při ?vánočním bazaru?.

Betlém v presbyterně

První adventní neděli, 27.listopadu po bohoslužbách v presbyterně u kávy a čaje se uskuteční neformální ?vernisáž? Betléma ( obrázky na skle na oknech presbyterny ), která bude pokračovat také odpoledne v 15 hodin při ?vánočním bazaru?.

Velikonoce 2005

VELIKONOCE 2005

Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. 2 Korintským 5,19
Pro Krista, pro jeho zásluhy, nám Bůh nepočítá naše provinění. Tuto zprávu smí slyšet každý z nás. I ten, kdo není šťastný. I ten, kdo si nevěří. I ten, kdo má svědomí obtížené vinou protože selhal. I ten, komu bylo ukřivděno. I ten, komu se daří dobře a je Bohu vděčný. Člověče, pro Kristovu oběť jsi smířen s Bohem, tvá provinění se ti nepočítají!

2K 5,19-21 velkopáteční

Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. Jsme tedy posly Kristovými, Bůh vám domlouvá vašimi ústy. Na místě Kristově vás prosíme: dejte se smířit s Bohem! Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.

Ř 15,1-2 Úžas nad vlastní vírou? Úžas nad Kristem!

Pavel varuje před křesťany, kteří mají zalíbení sami v sobě. Podle něj jsou to ti, kdo jsou přesvědčeni, že oni hoří jen pro pravdu. Že oni na rozdíl od jiných, zastávají čisté učení. Že oni to mají v hlavě srovnané a mají před sebou jasný program.
Jsou to lidé, kteří došli daleko. A zabývají se otázkami víry více než druzí. Zabývají se otázkami života a smrti. Zabývají se mnoho otázkami po Bohu, po jeho vůli, po jeho činech.

Stránky