Příspěvky chronologicky

2020 (16) | 2019 (78) | 2018 (88) | 2017 (108) | 2016 (115) | 2015 (125) | 2014 (114) | 2013 (160) | 2012 (70) | 2011 (95) | 2010 (96) | 2009 (100) | 2008 (58) | 2007 (81) | 2006 (65) | 2005 (41) | 2004 (33) | 2003 (50) | 2002 (48)

Velikonoce 2005

VELIKONOCE 2005

Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. 2 Korintským 5,19
Pro Krista, pro jeho zásluhy, nám Bůh nepočítá naše provinění. Tuto zprávu smí slyšet každý z nás. I ten, kdo není šťastný. I ten, kdo si nevěří. I ten, kdo má svědomí obtížené vinou protože selhal. I ten, komu bylo ukřivděno. I ten, komu se daří dobře a je Bohu vděčný. Člověče, pro Kristovu oběť jsi smířen s Bohem, tvá provinění se ti nepočítají!

2K 5,19-21 velkopáteční

Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. Jsme tedy posly Kristovými, Bůh vám domlouvá vašimi ústy. Na místě Kristově vás prosíme: dejte se smířit s Bohem! Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.

Ř 15,1-2 Úžas nad vlastní vírou? Úžas nad Kristem!

Pavel varuje před křesťany, kteří mají zalíbení sami v sobě. Podle něj jsou to ti, kdo jsou přesvědčeni, že oni hoří jen pro pravdu. Že oni na rozdíl od jiných, zastávají čisté učení. Že oni to mají v hlavě srovnané a mají před sebou jasný program.
Jsou to lidé, kteří došli daleko. A zabývají se otázkami víry více než druzí. Zabývají se otázkami života a smrti. Zabývají se mnoho otázkami po Bohu, po jeho vůli, po jeho činech.

Ř 14,1-12 Přijímání v různosti

V prvních sborech vládlo často napětí mezi členy sboru. Především v otázkách praxe. Co a jak je možno dělat. Je nějaké jídlo pro křesťana lepší a nějaké horší? Je jedno, zdali se cpe vepřovým, nebo jí víc zeleninu a ovesné vločky? Měli konkrétní problém. Mohli koupit levně na jatkách dobré maso. Bylo to maso, které pohané obětovali svým bohům a pak zbylo. Vyhodit škoda, nic mu nebylo. Tak se prodávalo na jatkách levně. Můžu si je jako křesťan, který odmítá pohanské bohy, koupit a jíst? Dělili se ve sborech. Někteří se smáli a říkali, proč ne? Maso jako maso, ono za nic nemůže a já ušetřím.

Ř 12,6-8 Dostali jste dar od Boha?

Dostali jste od Boha nějaký dar? Apoštol Pavel odpovídá za vás a myslí si, že ano. Dostali. Jaký dar, ptáme se?
Pavel řekne stručně, dar milosti. Každý z nás má nějaký dar milosti od Boha. Někdo více, jiný méně. A ty dary nejsou stejné, jsou různé.

Co si představit pod slovy ? dary Boží milosti? Těžko se to popisuje. Je to něco, co vede k životu. Co život tvoří, co jej obnovuje a co mu prospívá. Dary, které směrují naše jednání k odpuštění. K milosrdenství. K druhému člověku. Bůh každému z nás dává dar, kterým kolem sebe můžeme tvořit lepší život.

Ř 12,6-8 Dostali jste dar od Boha?

Dostali jste od Boha nějaký dar? Apoštol Pavel odpovídá za vás a myslí si, že ano. Dostali. Jaký dar, ptáme se?
Pavel řekne stručně, dar milosti. Každý z nás má nějaký dar milosti od Boha. Někdo více, jiný méně. A ty dary nejsou stejné, jsou různé.

Co si představit pod slovy ? dary Boží milosti? Těžko se to popisuje. Je to něco, co vede k životu. Co život tvoří, co jej obnovuje a co mu prospívá. Dary, které směrují naše jednání k odpuštění. K milosrdenství. K druhému člověku. Bůh každému z nás dává dar, kterým kolem sebe můžeme tvořit lepší život.

Mt 2,10-11 Hýbat se, ptát se, klekat. Je to moc, nebo málo?

Narodil se někdo, kdo nabízí záchranu. Kvůli tomu jsme tady. Abychom tuto zprávu slyšeli. Svatý Bůh se rozhodl stát se člověkem. A žít jako my. Od narození až po smrt.
Smíme dnes slyšet tuto jasnou, nekomplikovanou zprávu: Bůh nabízí záchranu. Každému. Ať o Bohu víte nebo nevíte. Ať v něj věříte víc, nebo docela málo. Nebo vůbec. Ať jste v kostele pravidelně, nebo jenom občas.
Narodil se někdo, kdo nabízí záchranu. Umí to. Dokáže to. Je toho mocen, nás zachránit. Bůh stvořitel, Bůh jemuž není rovno, jehož není možné si ani představit. On zachraňuje člověka.

Mt 2,10-11 Hýbat se, ptát se, klekat. Je to moc, nebo málo?

Narodil se někdo, kdo nabízí záchranu. Kvůli tomu jsme tady. Abychom tuto zprávu slyšeli. Svatý Bůh se rozhodl stát se člověkem. A žít jako my. Od narození až po smrt.
Smíme dnes slyšet tuto jasnou, nekomplikovanou zprávu: Bůh nabízí záchranu. Každému. Ať o Bohu víte nebo nevíte. Ať v něj věříte víc, nebo docela málo. Nebo vůbec. Ať jste v kostele pravidelně, nebo jenom občas.
Narodil se někdo, kdo nabízí záchranu. Umí to. Dokáže to. Je toho mocen, nás zachránit. Bůh stvořitel, Bůh jemuž není rovno, jehož není možné si ani představit. On zachraňuje člověka.

Iz 35,3-5 Posilnit se a nebát se

Text: Iz 35,3 5:
Máte rádi, když vás někdo nabádá k odvaze? Ošijeme se. No, nevíme. Asi když se cítíme být na tom dobře, tak takovou výzvu považujeme za nadbytečnou. Vadí nám. Nejsem na to přece tak špatně aby mě někdo musel povzbuzovat.
Když ovšem na tom, nejsme dobře, když jsme všelijak vylekaní, a máme strach, pak je výzva na místě. Neuráží mou ješitnost, naopak, dychtivě ji přijímám jako projev přízně a důvěry.

Izaiáš nás nabádá nás k odvaze. Povzbuzuje. Nemusíme se proti tomu ježit, nemusíme startovat uraženou ješitnost, však že my to nějak zvládneme.

Advent a Vánoce

Advent a Vánoce 2004

Ale ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha: On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování. Epištola Titovi 3,4-5

Díkčinění 2004

Hospodin podepírá všechny klesající
a všechny sehnuté napřimuje.
Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě
a ty jim v pravý čas dáváš pokrm,
otvíráš svou ruku
a ve své přízni sytíš vše, co žije.
Žalm 145

Neděle díkčinění

24. října 2004

Díkčinění 2004

Hospodin podepírá všechny klesající
a všechny sehnuté napřimuje.
Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě
a ty jim v pravý čas dáváš pokrm,
otvíráš svou ruku
a ve své přízni sytíš vše, co žije.
Žalm 145

Neděle díkčinění

24. října 2004

Díkčinění 2004

Hospodin podepírá všechny klesající
a všechny sehnuté napřimuje.
Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě
a ty jim v pravý čas dáváš pokrm,
otvíráš svou ruku
a ve své přízni sytíš vše, co žije.
Žalm 145

Neděle díkčinění

24. října 2004

Stránky