Zprávy a ohlasy - sborový zpravodaj

Zprávy a ohlasy (prosinec 2013)

Zprávy ze staršovstva 20.11.2013

Bratr kurátor Jan Teplý podal k 19.11. rezignaci ze staršovstva. Staršovstvo proto zvolilo nového kurátora. Stal se jím br. Petr Hladík. Do staršovstva byl povolán náhradník br. Ivo Fiala. Do seniorátního shromáždění Jeronýmovy jednoty nastoupil náhradník br. Zdeněk Tatíček a jeho náhradnicí byla zvolena ses. Eva Novotná. Řádným konventuálem se stal br. Tomáš Blažek a náhradníky byli zvoleni br. Petr Hladík a br. Blahoslav Daněk

Zprávy a ohlasy (říjen 2013)

Bratři a sestry, naše církev se připravuje na samofinancování. Od 1.1.2013 nabyl účinnosti zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi č. 428/2012 Sb. Vyplývá z toho celá řada skutečností a změn, které se dříve nebo později zásadně dotknou života církve a jednotlivých sborů.

VÁNOČNÍ DOPIS 2012

VÁNOČNÍ DOPIS
ČESKOBRATRSKÉHO EVANGELICKÉHO SBORU
V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ
2012

Anděl jim řekl: ?Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plénkách, položené do jeslí.? Evangelium podle Lukáše 2,10-12

Stránky