Díkčinění 2004

Hospodin podepírá všechny klesající
a všechny sehnuté napřimuje.
Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě
a ty jim v pravý čas dáváš pokrm,
otvíráš svou ruku
a ve své přízni sytíš vše, co žije.
Žalm 145

Neděle díkčinění

24. října 2004

Milé sestry, milí bratři, ve víře přijímáme všechno, co potřebujeme k životu, jako dobré dary od Boha. Tak přijímáme i letošní úrodu
na polích, v sadech a zahradách.
Samému Bohu
proto vzdáme díky a vyjádříme vděčnost
při bohoslužbách s vysluhováním svaté večeře Páně v neděli díkčinění.

Bystřice nad Pernštejnem 7.50
Nové Město na Moravě 9.00
DPS Nové Město na Moravě 10.45
Blažkov 14.00

Datum: 

16.10.2004 - 10:0019:00

Typ akce/události: 

  • Obecná událost