Pojďme spolu do Blažkova

13. září bychom mohli prožít takřka celou spolu – po bohoslužbách bychom vyrazili cestou, kterou chodívali předci přicházející z vesnic od Blažkova do novoměstského evangelického kostela. Méně zdatní by přejeli kus cesty do Křídel a šli odtamtud (9,3 kilometru - do Branišova a potom ke Strchovu mlýnu a přes Olešinky do Blažkova). Samozřejmě bude možné také přijet až do Blažkova, kde bychom od 14 hodin spolu prožili sborové odpoledne, se čtením Vojty Zikmunda, krátkou pobožností a vystoupením pěveckého sboru Naenia. Všichni jsou zváni! Kdo byste stáli o společné jídlo, přihlaste se prosíme do čtvrtku 10. září do sborové kanceláře, na tento mejl, telefonicky 566 616 244 nebo osobně.

Příloha: 

Datum: 

13.09.2020 (All day)

Typ akce/události: 

  • Rodinná neděle