Přednáška Jiřího Beneše: Desatero

2017-09-09-desatero-plakat.jpg

Dvojdílná přednáška a beseda Jiřího Beneše nastíní strukturu a sdělení původního textu desatera a bude mimo jiné srovnávat znění desatera ve 2. a 5. knize Mojžíšově.
V sobotu 9. září od 16:00 (první část přednášky) a od 18:00 (druhá část přednášky), mezi oběma částmi bude asi půlhodinová přestávka.
V presbyterně evangelického kostela. Vstup zdarma.
Doc.Jiří Beneš ThD. je přední český biblista-starozákoník,  vedoucí katedry biblistiky a judaistiky na Husitské teologické fakultě.
  • Co je desatero? Smlouva? 10 zákonů? 10 zákazů? 10 slov? 10 směrovek? 10 slibů?
  • Kolik je v Bibli desater?
  • Kolik má desatero přikázání?
  • Může gramatika sloužit teologii?
  • Můžeme světit sobotu?
  • Může Bůh osvobozovat od náboženství?
  • Stíhá Bůh viny do třetího a čtvrtého pokolení?

Datum: 

09.09.2017 - 16:0019:30

Typ akce/události: 

  • Obecná událost