V době jeho dovolené faráře Ondřeje Rumla 1.-18. srpna 2020 jej v nutných případech (především pohřbu) zastupuje farář Jan Hrudka z Telecího, tel: 604 112 384.

Bohoslužby v kostele i online

Od neděle 17. května budeme slavit bohoslužby na všech kazatelskách místech našeho sboru v obvyklých časech. Bude třeba dodržet nařízení vlády. Záznamy bohoslužeb (včetně textů kázání) budou i nadále dostupné zde na webuBohoslužby z dalších sborů naší církve - viz rozcestník ČCE, denní čtení a večerní modlitby. Pokud byste potřebovali jakkoli pomoci, poradit, promluvit si, ozvěte se na faru - 566 616 244 či 723 055 349. S přáním zdraví a Boží blízkosti

Ondřej Ruml, farář a Petr Hladík, kurátor

Vítejte na stránkách našeho sboru!

Otevřeli jste stránky Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Novém Městě na Moravě. Pěkně Vás vítáme!

Náš sbor se rozprostírá kolem Nového Města na Moravě, má kazatelské stanice v Bystřici nad Pernštejnem a v Blažkově. Jsme evangelíci, protestanté, navazujeme na bohatou minulost, radujeme se z přítomné svobody. Chceme být sborem otevřeným.
Pokud byste chtěli vědět více o naší církvi, prosím, otevřete stránky Českobratrské církve evangelické nebo Evangnetu.

Poslední kázání

Kázání 26.7.2020

  • J 6,1-13

Kázání na text J 6,1-13 Potom odešel Ježíš na druhý břeh Tiberiadského jezera v Galileji.  2 Šel za ním velký zástup, poněvadž viděli znamení, která činil na nemocných.  3 Ježíš vystoupil na horu a tam se posadil se svými učedníky.  4 Byly blízko židovské svátky velikonoční.  5 Když se Ježíš rozhlédl a viděl, že k němu přichází četný zástup, řekl Filipovi: "Kde nakoupíme chleba, aby se všichni najedli?" 6 To však řekl, aby ho zkoušel; sám totiž věděl, co chce učinit.

Aktuální sborový zpravodaj

Zprávy a články

Řemeslná obnova stolu Páně dokončena

Od 22. dubna letošního roku do dnešního dne proběhla řemeslná obnova stolu Páně novoměstského evangelického kostela. Obnovu provedl MgA. Martin Jelínek z Krásného nad Svratkou.

Pastýřský list synodního seniora

Všem sborům a kazatelským stanicím
Českobratrské církve evangelické
Praha, 13. března 2020
Pastýřský list
Sestry a bratři v Kristu, milí přátelé,

Zrušení bohoslužeb

Na základě vyhlášení nouzového stavu jsou v našem sboru až do odvolání zrušeny bohoslužby a další sborové akce. Ondřej Ruml - farář, Petr Hladík - kurátor.

Milé sestry a bratři v Kristu,

Kontakt

Farní sbor ČCE
Křenkova 151
Nové Město n. Moravě
592 31
tel.: 566 616 244 (fara, kancelář)
776 309 166 (Ondřej Ruml - farář)
e-mail


Kazatelská stanice:
Ludmila Navrátilová (místokurátorka):  tel. 608 455 834
Nová čtvrť 504
Bystřice nad Pernštejnem
593 01

ČÍSLO ÚČTU: 5500213339/0800