Vítejte na stránkách našeho sboru!

Otevřeli jste stránky Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Novém Městě na Moravě. Pěkně Vás vítáme!

Náš sbor se rozprostírá kolem Nového Města na Moravě, má kazatelské stanice v Bystřici nad Pernštejnem a v Blažkově. Jsme evangelíci, protestanté, navazujeme na bohatou minulost, radujeme se z přítomné svobody. Chceme být sborem otevřeným.
Pokud byste chtěli vědět více o naší církvi, prosím, otevřete stránky Českobratrské církve evangelické nebo Evangnetu.

VÝROČNÍ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ

24.3.2019 se bude konat pouze v Novém Městě na Moravě Výroční sborové shromáždění. Pokud budete mít nějaké podněty a připomínky, bude tak možné učinit vhozením do krabice od 3.3.2019 a také od tohoto termínu budete moci nahlédnout do seznamu členů s hlasovným právem.

 

Program VSS 24. března 2019

1. Volba činovníků

2. Rozprava ke zprávám za rok 2018

3. Schválení výsledku hospodaření za rok 2018 a schválení rozpočtu na rok 2019 + zpráva revizora účtu

4. Rozhodnutí o rozdělení části peněz za prodej sborového domu, dle návrhu staršovstva z 23. ledna 2019

5. Různé

- instalace Ondřeje Rumla - neděle 8. září 2019

- návštěva z Betzingen - informace Lenka Lišková

- Sjezd (nejen) evangelické mládeže 4. - 6. října 2019

- úpravy na faře a v okolí

Od 1.8. 2018 administruje náš sbor Jan Keřkovský.

V případě potřeby (křty, svatby, pohřby) se obracejte přímo na něj, tel. 739 244 603.

Jinak na evangelické faře zastihnete pastorační pracovnici a účetní sboru Martinu Dvořákovou

v úterý, čtvrtek a pátek od 9.30-12.30 hodin, Individuálně po telefonické domluvě tel. 723 055 349.

Aktuální sborový zpravodaj

Zprávy a články

Prodej sborového domu

Prodej sborového domu

Hodiny na evangelickém kostele

Vážení obyvatelé a návštěvníci Nového Města na Moravě. Chtěl bych se omluvit na nefunkční hodiny na věži evangelického kostela.

Pozor! Změna čísla účtu

Sestry a bratři, od 1. ledna 2019 dochází ke změně čísla účtu Farního sboru. Prosíme především ty z vás, kteří máte nastavený trvalý příkaz pro platbu saláru, abyste nejpozději k 31.12. 2018 změnili na trvalém příkazu číslo sborového účtu. Původní účet již nebude od ledna 2019 aktivní a příchozí platba se vrátí zpět na účet příkazce. Děkujeme za pochopení.
Nové číslo účtu je 5500213339/0800
Moc díky
Za Farní úřad ČCE v Novém Městě na Moravě
Martina Dvořáková – účetní, pastorační pracovnice
Tel. 566 616 244, 723 055 349

Nadcházejicí události

27.3. (Středa)

29.3. (Pátek)

31.3. (Neděle)

3.4. (Středa)

Kontakt

Farní sbor ČCE
Křenkova 151
Nové Město n. Moravě
592 31
tel.: 566 616 244 (fara, kancelář)
e-mail

Kazatelská stanice:
Ludmila Navrátilová (místokurátorka):  tel. 608 455 834
Nová čtvrť 504
Bystřice nad Pernštejnem
593 01

NOVÉ ČÍSLO ÚČTU:

Od 5.12.2018 má sbor nové číslo účtu 5500213339/0800 starý účet bude k 1.1.2019 zrušen.