Příspěvky chronologicky

2020 (46) | 2019 (78) | 2018 (88) | 2017 (108) | 2016 (115) | 2015 (125) | 2014 (114) | 2013 (160) | 2012 (70) | 2011 (95) | 2010 (96) | 2009 (100) | 2008 (58) | 2007 (81) | 2006 (65) | 2005 (41) | 2004 (33) | 2003 (50) | 2002 (48)

Kázání 26.7.2020

  • J 6,1-13

Kázání na text J 6,1-13 Potom odešel Ježíš na druhý břeh Tiberiadského jezera v Galileji.  2 Šel za ním velký zástup, poněvadž viděli znamení, která činil na nemocných.  3 Ježíš vystoupil na horu a tam se posadil se svými učedníky.  4 Byly blízko židovské svátky velikonoční.  5 Když se Ježíš rozhlédl a viděl, že k němu přichází četný zástup, řekl Filipovi: "Kde nakoupíme chleba, aby se všichni najedli?" 6 To však řekl, aby ho zkoušel; sám totiž věděl, co chce učinit.

Řemeslná obnova stolu Páně dokončena

Od 22. dubna letošního roku do dnešního dne proběhla řemeslná obnova stolu Páně novoměstského evangelického kostela. Obnovu provedl MgA. Martin Jelínek z Krásného nad Svratkou. Stůl byl rozebrán, došlo ke sgrafitovému průzkumu a obnově barevnosti a hlavně také pevnosti stolu i jeho ozdob a novému nátření. Fotografie dokládají, jak obnova probíhala.

Štítky: 

Bohoslužby v NMnM

Od neděle 17. května budeme slavit bohoslužby na všech kazatelských místech našeho sboru – každou neděli od 7.50 v Bystřici (tam se scházíme k službám Božím už od neděle 3. května), v 9.00 v Novém Městě na Moravě (poprvé právě v neděli 17.) a každou čtvrtou neděli od 10.45 v Blažkově (kde jsme slavili bohoslužby už v neděli 10. května).

Stránky