Příspěvky chronologicky

2018 (18) | 2017 (108) | 2016 (115) | 2015 (125) | 2014 (114) | 2013 (162) | 2012 (70) | 2011 (95) | 2010 (96) | 2009 (100) | 2008 (58) | 2007 (81) | 2006 (65) | 2005 (41) | 2004 (33) | 2003 (50) | 2002 (48)

Kázání 28.1.2018

  • Sk 15,1-31

Čtení:                   Římanům 14,12 – 23

Skutky 15,1 - 31

Sestry a bratři,

                jedním z kriterií pro život víry, který přijala reformace, k níž se jako evangelíci hlásíme, je praxe prvotní církve. Obvykle se přitom poukazuje na její chudobu a prostotu, na obětavost a vzájemnou solidaritu, které v ní panovaly, na její vyznavačství a misijní horlivost. Díváme se na ní jako na ideál, ke kterému máme směřovat. Nevím ale, jestli to tak reformátoři opravdu mysleli.

Zprávy ze staršovstva 3.1.2018

  • Petr Hladík představil staršovstvu možné varianty postupu ve věci sborového domu. Staršovstvo o nich vedlo diskuzi a dospělo k závěru, že na únorové schůzi připraví návrh pro sborové shromáždění.
  • V.Peňáz seznámil staršovstvo s platbami nájmu ve sborovém domě. Paní Vokounová má všechny platby vyrovnány. Pan Jež dluží tři měsíční nájmy a staršovstvo rozhodlo doručit mu okamžitou výpověď, protože byl na nedoplatky opětovně písemně upozorňován.

Stránky