Příspěvky chronologicky

2019 (53) | 2018 (93) | 2017 (108) | 2016 (115) | 2015 (125) | 2014 (114) | 2013 (162) | 2012 (70) | 2011 (95) | 2010 (96) | 2009 (100) | 2008 (58) | 2007 (81) | 2006 (65) | 2005 (41) | 2004 (33) | 2003 (50) | 2002 (48)

Dětská vánoční hra 2019

Vánočka

Dětská vánoční hra o tom, že Boží narození může v kuchyni způsobit značný zmatek. A nejen to…

V evangelickém kostele 24.12. od 15:30 můžete načichnout skořicí, vanilkou a předvánoční nervozitou. Srdečně Vás zveme!

Komorní předadventní večer: Zdeněk Novotný Bričkovský a David Rotter

Zveme Vás v rámci schůzek Střední generace na Komorní předadventní večer v presbyterně, v němž vystoupí režisér a učitel Zdeněk Novotný Bričkovský a hudební skladatel David Rotter.

Loni společně připravili pro zpěváka Ondřeje Rumla vánoční CD „Zapomenutý příběh“. Budeme společně odkrývat téma ticha, zpomaleného času, pokoje, v němž je dodnes možné najít /a prožít/ podstatu a smysl Adventu i Vánoc.
Budeme hrát, zpívat, povídat, uvidíme ukázky ze Zdeňkových dokumentárních filmů s Davidovou hudbou. Budeme vnímat blížící se Příchod.

Střední generace (Nové Město)

Zveme Vás na setkání střední generace 15.10. v 19.30 hodin do presbyterny. Přednášet bude Dr. Pavel Černý především o Martinu Lutherovi. 500. výročí vystoupení Martina Luthera připomínané před dvěma lety ukázalo, že tento reformátor není pouze iniciátorem vzpoury proti odpustkové praxi a teologem ospravedlnění sola fide – pouhou vírou.

Stránky