Příspěvky chronologicky

2021 (18) | 2020 (75) | 2019 (78) | 2018 (88) | 2017 (108) | 2016 (115) | 2015 (125) | 2014 (114) | 2013 (159) | 2012 (70) | 2011 (95) | 2010 (96) | 2009 (100) | 2008 (58) | 2007 (81) | 2006 (65) | 2005 (41) | 2004 (33) | 2003 (50) | 2002 (48)

Příprava nového webu

Web našeho sboru se po více než pět let téměř neměnil. Naznali jsme, že je nazrál čas na mírnou aktualizaci a zjednodušení, které snad učiní web více přehledným. V průběhu roku 2021 budeme experimentovat s různými úpravami vzhledu i obsahu. Budeme rádi, když se ozvou dobrovolníci, kteří by pomohli: zpětnou vazbou, ale zejména s novým obsahem - psaním nových článků či aktualizací zastaralých informací na webu. Dejte mi vědět.

Martin Popel, správce sborového webu

25.12.2020 - Boží hod vánoční - dobrá vůle lidem

  • Lk 2,14

Základem zvěsti Slova je verš Lk 2,14: “Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“

Vím, že není pravá chvíle mluvit o svém jistém podráždění či vás zatěžovat (právě v tuto dobu) problémy s překladem biblického textu, ale ten verš, nebo spíš jeho některé překlady mě dráždí. Překládá se, až se do obecného povědomí dostala podoba toho andělského chvalozpěvu v podobě „pokoj lidem dobré vůle“.

Stránky