Konfirmační cvičení

Ke konfirmaci se připravují většinou čtrnáctiletí, kteří byli v dětství pokřtěni. Přicházejí však také nepokřtění, kteří našli cestu do církve a pokřtít se dají až při konfirmaci. Z výsledků své dvouleté přípravy skládají zkoušku před staršovstvem sboru. Vrcholem je pak konfirmační slavnost, kde jsou představeni sboru a poprvé přistupují ke společnému stolu Páně.