Bohoslužby

Bohoslužby se konají v Bystřici nad Pernštejnem, Novém Městě na Moravě, v Domě s pečovatelskou službou na Žďárské ulici, v Blažkově a první neděli v měsíci také v DPS "Hotelovka" v Bystřici nad Pernštejnem. Při nich se dosvědčuje, že bohoslužby jsou událostí, která tvoří sbor. Zvěstované evangelium vstupuje skrze kázání a celou liturgii do našich všedních dnů.
Při příchodu do shromáždění vítají každého příchozího jeden nebo dva presbyteři.
Varhanní doprovod společného zpěvu zabezpečujÍ střídavě čtyři varhaníci.
Další velice potřebnou službu koná několik nahrávačů. Natáčejí celé bohoslužby na kazety, které pak putují k nemocným či nepohyblivým. Zprostředkují jim tak kontakt s celým sborem.
Po bohoslužbách v Novém Městě na Moravě jsou všichni zváni na posezení u kávy či čaje, na rozhovor. Mnozí tuto příležitost rádi využívají, v zimě v presbyterně a v létě pod kaštanem v parku u kostela. Každou neděli se s kazetou chodí do penzionu na Žďárské ulici, kde sborové společenství mohou z nahrávky prožít jeho obyvatelé.