Příspěvky z roku 2010

2020 (16) | 2019 (78) | 2018 (88) | 2017 (108) | 2016 (115) | 2015 (125) | 2014 (114) | 2013 (160) | 2012 (70) | 2011 (95) | 2010 (96) | 2009 (100) | 2008 (58) | 2007 (81) | 2006 (65) | 2005 (41) | 2004 (33) | 2003 (50) | 2002 (48)

kázání - Boží hod 2010; Lukáš 2,1-20

čtení:List Filipským 2,5 ? 16
text: Lukáš 2,1 - 20
Sestry a bratři,
vánoce jsou krásné svátky. Tolik nádhery se opravdu málokdy vidí a slyší. I lidé jsou k sobě většinou milí - tolik pěkného si navzájem přejí a darují. Rodiny se sejdou, přátelé se navštěvují. Města jsou svátečně nazdobená. I ty dnešní bohoslužby jsou mimořádné, slavnostní. Je to krása.
Ale nenapadlo vás někdy, že je to celé jenom taková neskutečná pohádka a iluze? Nepřipadali vám ty svátky někdy jako neskutečný sen? Nejsou vánoce, jak zpívá Honza Burian, jenom svátky zapomnění?

kázání 19.12.2010, Zjevení 3,14-20

čtení: Lukáš 12,35 - 40
text: Zjevení 3,20( 14 - 20 )
Sestry a bratři,
přemýšleli jste někdy o dveřích? Co vlastně představují? K čemu jsou? Co pro nás znamenají? Jak o nich mluvíme? Jaké představy s nimi máme spojené? Například: Dveře zamčené na sedm západů, zabedněné dveře, dveře dokořán, vstoupit do dveří, vyhodit ze dveří, stát mezi dveřmi, zabouchnout dveře před nosem, zůstat stát přede dveřmi, nepustit do dveří.

kázání 5.12.2010 - Miroslav Německý

Efezským 1,9-10
Milí bratři a sestry, zvěst našeho dnešního oddílu Písma svatého, nad kterou se chceme dnes zamyslit, nám říká cosi velmi důležitého pro každý křesťanský sbor, pro každého křesťana. Je to zvěst o tom, proč si na tomto světě náš Pán Ježíš Kristus zachovává toto zvláštní společenství, svou církev. Je to zároveň potěšující zvěst o tom, proč přes všechna naše selhávání a provinění bude křesťanská církev existovat i v budoucím věku, až do skonání světa.

kázání 28.11.2010, Žalm 24

čtení: Matouš 7,1 - 6
text: Žalm 24
Sestry a bratři,
život není náš výmysl, nevymýšlíme ho ani nevytváříme. Naopak život sám nám něco k žití předestírá, sám tvoří netušené situace, děje se svým vlastním rytmem, svým vlastním řádem. Jistě se v něm rozhodujeme, plánujeme, jednáme, volíme, jsme aktivní. Ale právě při té naší činnosti všechno záleží na tom, jak souzní, jak je v souladu s tím rytmem a řádem, který není na naší vůli, jak mu odpovídá, zda z něj vychází, nebo je mu naprosto odcizená.

kázání 31.10.2010 - Debora Rumlová - instalační kázání

Kázání
Základem kázání je text z Žalmu 103, 1.-5. verš:
Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé jeho svatému jménu!
Dobrořeč, má duše, Hospodinu, a nezapomínej na žádné jeho dobrodiní!
On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje,
vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním,
po celý věk tě sytí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla.

ADVENTNÍ JARMARK

Zveme Vás na již tradiční adventní jarmark, který se koná 28.11.2010 od 14.00 do 17.00 hodin. Ke koupi budou mimo jiné i výrobky z Rolničky, Fairtrade (výrobky z třetího světa) a Zdislavy.

Stránky