Červen 2020

Řemeslná obnova stolu Páně dokončena

Od 22. dubna letošního roku do dnešního dne proběhla řemeslná obnova stolu Páně novoměstského evangelického kostela. Obnovu provedl MgA. Martin Jelínek z Krásného nad Svratkou. Stůl byl rozebrán, došlo ke sgrafitovému průzkumu a obnově barevnosti a hlavně také pevnosti stolu i jeho ozdob a novému nátření. Fotografie dokládají, jak obnova probíhala.