Náš sbor

Nejvyšší rozhodovací pravomoc má sborové shromáždění členů sboru, konané nejméně jednou ročně, u nás svolávané obvykle v březnu. Průběžně sbor spravuje staršovstvo, které se schází jednou měsíčně. Starší sboru, neboli presbyteři a presbyterky, jsou voleni na šest let, přičemž církevní řády umožňují volit polovinu staršovstva po třech letech.

Kurátorem sboru je (od 20.11. 2013) Petr Hladík,

kazateli sboru jsou od r. 2005 :

Zdeněk Šorm - první farář sboru (1 úvazek)

Členové staršovstva zvolení 13. 3.2016 na období 2016 - 2022

 • Bučková Hana (Bystřice)
 • Daněk Blahoslav (NM)
 • Fiala Ivoš (NM)
 • Hladík Petr (NM) -  KURÁTOR
 • Hrouda Vojtěch, RNDr. (NM)
 • Jirků Jakub, MUDr. (NM)
 • Král Libor (Blažkov)
 • Mach Miloš (NM)
 • Navrátilová Ludmila (Bystřice n/P)
 • Novotná Eva (NM)
 • Oravec Jan (NM)
 • Peňáz Václav, MUDr. (NM)
 • Petrová Milena (NM)
 • Rusňák Ondřej (NM)
 • Strnad Jaroslav (NM)
 • Svobodová Marta (Bystřice n/P)
 • Šimek Daniel (NM)
 • Teplý Petr (NM)
 • Zikmund Vojtěch (NM)
 • Šorm Zdeněk, Mgr. (farář sboru)

Náhradnící

 • Šimková Markéta (1. náhradník NM)
 • Novotná Alena (2. náhradník NM)
 • Houdek Jindřich (3. náhradník NM)
 • Štursová Marta (1. náhradník Bystřice n/P)
 • Švarcová Olga (2. náhradník Bystřice n/P)
 • Vintrlíková Jarmila (1. náhradník Blažkov)