Antonín Dvořák - koncert 13. 5. 2004

Koncert
k 100. výročí úmrtí Antonína Dvořáka
Virgine Walterová, mezzosoprán, nositelka ?Světové ceny Antonína Dvořáka?
Vladímír Roubal, varhany

? Preludium B dur
? Biblické písně, op 99 I. řada
? Tři duchovní zpěvy
? Biblické písně, op 99 II. řada

Evangelický kostel, 13. května 2004
18.30 hod
vstupné 50 Kč