Srpen 2019

kázání 25.8.2019 - Ilona Mužátková

  • Marek 3, 31-35

Text kázání:

Marek 3, 31-35

Tu přišla jeho matka a jeho bratři. Stáli venku a vzkázali mu, aby k nim přišel  Kolem něho seděl zástup; řekli mu: „Hle, tvoje matka a tvoji bratři jsou venku a hledají tě.“   Odpověděl jim: „Kdo je má matka a moji bratři?“  Rozhlédl se po těch, kteří seděli v kruhu kolem něho, a řekl: „Hle, moje matka a moji bratři! Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka.“