Advent a Vánoce

Advent a Vánoce 2003

Bůh se stal člověkem a přebýval mezi námi. Je to pro nás důležité? Týká se nás to? Ano. Je to důležité a týká se nás to. Tato zpráva se stává tehdy žhavou a důležitou, když se něco děje. Když nám lékař sdělí, že jsme vážně nemocní a náš život se náhle změní. Když stárneme a zjišťujeme, co už nezvládneme jako dřív. Když jsme odkázáni na pomoc druhých,
a toho jsme se přece nejvíc báli. Když umřou ti, které jsme měli rádi. Když ztratíme zaměstnání.
Ale také ve chvílích radosti. Když se narodí dítě, někdo nezištně pomůže, nebo když se jen tak těšíme z dalšího dobrého všedního dne, který jsme prožili.
Bůh se stal člověkem, a prožil to, co my prožíváme. A jako Vzkříšený přichází i dnes. Ano, přichází v těch, kdo nemocné berou za ruku, léčí, mluví o naději, naslouchají. Přichází v těch, kdo rozdávají lásku, v těch, kteří umí povzbudit úsměvem, upozornit na krásu věcí kolem nás.
A přichází také proto, že nás potřebuje! Skrze nás totiž přichází k těm, kdo potřebují lásku.

Nové Město na Moravě
13.12. sobota 13.00 mládež na Mitrov
14.12. 3. adventní neděle 9.00 bohoslužby
14.00 bohoslužby v DPS, s vysluhováním svaté večeře Páně
16.30 ekumenické bohoslužby v našem kostele

21.12. 4. adventní neděle 9.00 bohoslužby
15.30 dětská vánoční slavnost
18.00 Rovné ? vánoční bohoslužby

24.12. Štědrý den 15.30 bohoslužby se čtením vánočního příběhu
23.00 štědrovečerní zpívání na náměstí

25.12. Narození Páně 9.00 bohoslužby s vysluhováním svaté večeře Páně

26.12. 2. svátek vánoční 9.00 bohoslužby

28.12. neděle 9.00 bohoslužby

31.12. 16.30 bohoslužby

1.1.04 Nový rok 9.00 bohoslužby s vysluhováním svaté večeře Páně

Bystřice nad Pernštejnem
14.12. 3. adventní neděle 7.50 bohoslužby
14.00 bohoslužby v Hotelovce, s vysluhováním svaté večeře Páně

21.12. 4. adventní neděle 7.50 bohoslužby a dětská vánoční slavnost

23.12. 17.00 bohoslužby se čtením vánočního příběhu

25.12. Narození Páně 7.50 bohoslužby s vysluhováním svaté večeře Páně

28.12. neděle 7.50 bohoslužby

1.1.04 Nový rok 7.50 bohoslužby s vysluhováním svaté večeře Páně

Blažkov
26.12. 2. svátek vánoční 9.00 bohoslužby s vysluhováním svaté večeře Páně
dětská vánoční slavnost

25.1.04 4. neděle v měsíci 14.00 bohoslužby

Sbírka, kterou vykonáme v našich shromážděních 25.12. (v Blažkově 26.12.), je určena na podporu studujících bohoslovců naší církve.

Na setkání s Vámi se těší staršovstvo novoměstského sboru