Advent a Vánoce

Advent a Vánoce 2004

Ale ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha: On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování. Epištola Titovi 3,4-5

O vánocích se ukázala Boží láska. Nečekaně a překvapivě. Kdo by si pomyslel, že Bůh takhle sestoupí na zem?
A Bůh se v Ježíši ukázal v betlémském chlévě, v galilejských vesnicích, na cestě do Jeruzaléma, na kříži.
Ježíš byl s lidmi naplno. Lidé ho potkávali, chodili a mluvili s ním. Ježíš vstupoval do jejich domů, dotýkal se jejich nemocných těl, uzdravoval jejich zraněné duše. Uzdravoval je, protože byl v jejich soužení s nimi.
Byl i s těmi nejubožejšími, kterým se ostatní vyhýbali. Podle proroka Izaiáše to přece ?byly naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal?. Skutečná láska dokáže vzít na sebe bolesti druhého člověka.
To se ukázalo o vánocích. Boží láska se stala člověkem, který se nebál vstoupit do naší reality a nesl ji na svém těle s námi. Až do smrti. To je naše záchrana.

Sestry a bratři, sejdeme se v adventním a vánočním čase k těmto společným shromážděním:

V Novém Městě na Moravě:

5. 12. 2. adventní neděle 9. 00 bohoslužby
14. 00 bohoslužby se svatou večeří Páně v DPS
11. 12. sobota 13. 00 návštěva mládeže na Mitrově
12. 12. 3. adventní neděle 9. 00 bohoslužby
16. 30 ekumenické bohoslužby v našem kostele
19. 12. 4. adventní neděle 9. 00 bohoslužby
15. 30 dětská vánoční slavnost
18. 00 vánoční slavnost v Rovném
24. 12. Štědrý den 15. 30 bohoslužby se čtením vánočního příběhu
23. 00 štědrovečerní zpívání na náměstí
25. 12. Narození Páně 9. 00 bohoslužby se svatou večeří Páně
26. 12. 2. svátek vánoční 9. 00 bohoslužby
31. 12. Silvestr 16. 30 bohoslužby
1. 1. 2005 9. 00 bohoslužby se svatou večeří Páně
2. 1. 9. 00 bohoslužby

V Bystřici nad Pernštejnem:

5. 12. 2. adventní neděle 7. 50 bohoslužby
14. 00 bohoslužby se svatou večeří Páně v Hotelovce
12. 12. 3. adventní neděle 7. 50 bohoslužby
19. 12. 4. adventní neděle 7. 50 dětská vánoční slavnost
24. 12. Štědrý den 14. 00 bohoslužby se čtením vánočního příběhu
25. 12. Narození Páně 7. 50 bohoslužby se svatou večeří Páně
26. 12. 2. svátek vánoční 7. 50 bohoslužby
1. 1. 2005 7. 50 bohoslužby se svatou večeří Páně
2. 1. 7. 50 bohoslužby
14. 00 bohoslužby v Hotelovce

V Blažkově:
26. 12. 2. svátek vánoční 9. 00 bohoslužby se svatou večeří Páně, dětská
vánoční slavnost

* Sbírka při bohoslužbách 25. prosince (v Blažkově 26. prosince) je určena na podporu studujících bohoslovců naší církve.

Na setkání s Vámi se těší staršovstvo novoměstského sboru