Vánoční sborový dopis 2019

Vánoční dopis

evangelického sboru

v Novém Městě na Moravě

2019

Nevím, jak vy, ale já mám Vánoce rád. Přes všechno to pozlátko často reklamně nadužívané, i ten shon a mumraj příprav a chystání, aby všechno bylo co nejlepší, třeba jen na oko. Mám je rád – vždyť kdy jindy se sejdou celé rodiny, kdy jindy se pomalu každý pokusí překonat rozepře a aspoň na pár hodin zasednout k jednomu stolu – a být spolu, společně si zazpívat, nebo dokonce otevřít bibli, či zajít do kostela.

Vánoce jsou z křesťanských svátků svátek nejsrozumitelnější – připomínají dar života v podobě narozeného dítěte. Sice jako křesťané víme, že nejde jen o dárky, o atmosféru, o to, že se sejdeme, co spolu držíme a co se dovedeme chvíli tvářit, že je vše v pořádku - ale že je to svátek Božího navštívení a sklonění se k nám. Dar naprosto nezasloužený. Víme, že neslavíme rozmilého Ježíška, ale Božího Syna. A že z jeho příchodu neplyne jen změna na pár hodin či dnů, ale proměna celého života a celého světa. Můžeme (ba máme) být těmi pastýři, kteří dojdou až do Betléma k jeslím a snad i těmi anděli, kteří světu vyřídí, přiblíží a ukáží v čem spočívá ten skrytý, prostý smysl Vánoc. To jádro, které nesmí chybět v tom všem okolo, které přece je zdrojem pravé radosti, pokoje, ztišení.

Radostné a pokojné Vánoce všem - narodil se nám Spasitel!                     

Ondřej Ruml, farář sboru

Příloha: