Velikonoce 2003

VELIKONOCE 2003

Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli.
O tom nás ujišťuje apoštol Pavel v prvém listu do Korintu.
Ukřižovaný Ježíš z Nazareta byl vzkříšen. Kam? Do jiného způsobu života. Do života bez umírání a smrti. Do života bez polámaných a nehotových věcí. Do celého, plného života, kde Boha uzříme tváří v tvář.
Kristus byl takto vzkříšen jako první ze všech. A my ostatní budeme vzkříšeni po něm. On byl první, my jsme na řadě za ním.
Cíl je shodný. To znamená, že po smrti nepůjdeme do pusté a mrtvé prázdnoty. Půjdeme za Kristem do celého, plného života s Bohem.
Tento život Kristus otevřel i těm, kdo již zesnuli, a nám je po nich smutno.
I těm, kdo jsou nemocní a bojí se, jak to půjde dál. A také těm, kdo se v těchto dnech rodí na tento podivuhodný, rozporuplný svět.
Tuto dobrou zprávu smíme společně slyšet a přijímat ve shromážděních našeho sboru.

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
13.4. Květná neděle 9.00 bohoslužby
14.00 bohoslužby pro starší, svatá večeře Páně, DPS
17.4. Zelený čtvrtek 18.30 bohoslužby s čtením velikonočního příběhu
18.4. Velký pátek 9.00 bohoslužby, svatá večeře Páně
20.4. Neděle velikonoční 9.00 bohoslužby, svatá večeře Páně
21.4. Pondělí velikonoční 9.00 bohoslužby

BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
13.4. Květná neděle 7.50 bohoslužby
17.4. Zelený čtvrtek 17.00 bohoslužby s čtením velikonočního příběhu
18.4. Velký pátek 7.50 bohoslužby, svatá večeře Páně
20.4. Neděle velikonoční 7.50 bohoslužby, svatá večeře Páně

BLAŽKOV
20.4. Neděle velikonoční 14.00 bohoslužby, svatá večeře Páně
27.4. čtvrtá neděle v měsíci bohoslužby v Blažkově se konat nebudou

***
Kurátorem sboru byl zvolen bratr ing. Zdeněk Tatíček z Křídel, přejeme mu hodně sil.
Začíná pravidelná sbírka darů na dílo Jeronymovy jednoty. Prosíme, přijměte s laskavostí ty, kdo Vaše dary vybírají.
Pracujeme na tom, aby blažkovský kostel měl přívod elektrické energie. Sborové shromáždění v Blažkově se rozhodlo vyhlásit sbírku na osvětlovací tělesa do kostela. Chceme, aby i svítidla respektovala krásný interiér kostela. Své dary můžete do konce května odevzdat kdykoli na faře, nebo těm, kdo Vás navštíví kvůli Jeronymově jednotě.

Zdraví Vás
staršovstvo farního sboru Českobratrské církve evangelické v Novém Městě na Moravě.